Referat af FU-møde d. 13. august 2007
Afbud: Jens Christensen
Opfølgning af referat fra FU-mødet den 4. juni 2007
OK
Nyt fra faste udvalg:
Kort- og skovudvalg:
Låenhus stadig uvis. Hanehøj er revideret.
Tøjudvalg:
Jakker til levering ca. uge 35.
Sponsorudvalg:
Tilskud fra kommune og Østjydsk Bank er modtaget fra MFS
 Hadsundløbet torsdag den 6. september 2007
Annonce og artikel i avis ca. 1½ uge før
Anne Marie sørger for officials
Næste års løb er Torsdag d. 4.9.08
Evaluering af Mariagerløbet, klubfesten, Midgaardsormen
Mariagerløbet: Fint 137 deltagere.
Enkelte løbere har efterspurgt kilometermærker
Fint lille overskud. Prisen fastholdes til næste år
Næste års løb er Torsdag d. 12.6.08
Klubfest: Fint. Afholdes også på Bagergården næste år. Tak Arne
Midgårdsorm: Fint. Dog havde de store problemer med resultatformidlingen
NJM-nat-2 i Alstrup Krat onsdag den 12 september
Stævneleder: Jørn kontakter Søren Munthe hurtigst muligt
De nye målure, generel vedligeholdelse af materiel, depotbestyrer m.m.
Vedligeholdelse af ure: NJ vil gerne ”Bestyre og vedligeholde”. Men kan først fra årsskiftet 2008
Depotbestyrer: JB besidder posten indtil august 2009, herefter tager Erik over
Fjordens idrætsdag lørdag den 15. september
Møde i Hobro Idrætscenter tirsdag den 14. august kl. 19.00 – JB deltager
Til selve dagen efterlyses medhjælpere via søndagsbrev fra KØ
Arrangementet bliver afholdt i Munkholm/Himmelkol
Påskeløbet. Posteringen af pengene
KØ har det under kontrol
St. Binderup OK`s 25 års jubilæum lørdag den 18. august
Gave: Gratis deltagelse for St. Binderups løbere i Juleløbet og Efterårsstafet 2008. Suppleret med et par flasker. JB tager sig af det
Trykning af logo på de 2 tunneltelte
 - udsættes til næste møde
Uddannelse af klubinstruktør og/eller klubtræner, samt besøg af breddekonsulent Jesper Lysgaard
Dette tages med som et punkt til GF
Evt.
Næste møde bliver mandag den 03. september kl. 19:30
T-løb, Klub-sprint og klassisk, DMèrne, NJM-nat, Hadsundløbet, divisionsløb,trykning af logo på telte, partner-skab med virksomheder.

 

             

Tinne Randrup-Thomsen.