Referat af FU-møde d. 16. april 2007
Afbud: Ansa, KØ kom senere
Opfølgning af referat fra FU-mødet den 5. marts 2007
OK
Nyt fra faste udvalg:
Kort- og skovudvalg:
Hou-skov ok, Løvdal usikkert –Povl Hansen tager kontakt, Låenhus: Naturvejleder Marianne Hald har givet positiv tilbagemelding
Materieludvalg:
JB kontakter Orla ang. A4-plastlommer fra påskeløb.
Kirsten sørger for indkøb af drikkebægere.
Træningsløbsudvalg:
Aftale med Rold Skov OK gn.gået. Næste t-løb på plads.
Ungdomsudvalg:
1 nyt medlem
 Breddeudvalg:
Skoleorienteringsprojekt: Arne og JB primusmotorere….
Trim-udvalg:
Løb hver tirsdag og torsdag kl. 17.30 fra hallen
 Tøjudvalg:
Tinne undersøger ang. genbestilling af klubjakker og bestiller.
Webmaster:
Stået stille, KØ ser på det.
Sponsor:
JB har søgt om brikker fra 1/3-dels puljen fra MFS.
Afslag fra Carlsberg Mindelegat.
Mariagerløbet torsdag den 14. juni 2007
Per Andersen informerede og uddelte opg.
Jens C har ansvaret for afmærkning af rute og levende poster. JB vider giver materiale
Udvidet hovedbestyrelsesmøde i MFS mandag den 23. april kl. 19:30 ang. fremtiden
JB og KØ deltager, JCD overvejer deltagelse.
Mariagerhallens fremtid.
Visioner om Mariager Hallens fremtid. Støtanker og ønsketænkning.
Konfirmation.
Kirsten søger for indkøb af gave. Prisniveau ca. 100 kr.
Divisionsløbet den 29. april
48 tilmeldte. Divi-taktik-snak
KØ bestiller bus med afgang fra Hadsund 7.00 og Mariager 7.15.
Der er sponsor øl og sodavand i bussen.  
Påskeløbet:
Klubevaluering: Formanden takkede for et godt løb.MANGE gode og spontane tilbagemeldinger
Deling af materiel: plastlommer (se mat. Pkt.) og Kort.
Forkert materiel: Byttes ved førstkommende møde.
Økonomi/Bilag: Det udsendte forslag gemmes til videre drøftelse.
Evt.
Næste møde bliver mandag den 7. maj kl. 19:30.
(divisionsløbet, T-løb, Mariagerløbet, NJM-stafet, Pinsestafetten .........)

 

          

 

 

Tinne Randrup-Thomsen.