Referat af FU-møde d. 3. september 2007

Afbud: Jens Christian Dalgaard
Opfølgning af referat fra FU-mødet den 13. august 2007
OK
Nyt fra faste udvalg:
Kort- og skovudvalg:
Intet nyt. Der arbejdes videre med igangværende
Arrangementsudvalg:
Efterårsstaffetten er kommet på O-service
Materieludvalg:
Post 38 fundet.
Klubben har i alt 7 pandelamper til udlån/udleje. NJ mærker med instruktion i brug og MFOK-mærkning.
Pandelamperne får plads hos NJ Iversen
Træningsløbsudvalg:
Næste løb i oktober
 Tøjudvalg:
Jakker forventes snart leveret
Sponsorudvalg:
JB søger folkeoplysningsudvalg til faste poster
Hadsundløbet torsdag den 6. september 2007
Fint. JCD og AnneMarie har styr på det
NJM-nat-2 i Alstrup Krat onsdag den 12 september
JB er SL, KØ er SK, Henrik og Søren er BL og NJ er BK
Baner er på plads. Kort er sendt til JB. Tryk mandag og pakkeaften tirsdag
KØ får nøgle til ”klubhus”
Instruktion: JB og startliste: KØ
Fjordens idrætsdag lørdag den 15. september
Aflyst. - Bliver kun afholdt i Arden
Evaluering af Klub-sprint
Ok baner, men meget af ”udenoms-teknik” var ikke vellykket
VM-telte
Arne tager kontakt til Herning
Ny pris på evt. tog til nytårsløbet, 2000 kr i stedet for 3000 kr.
Ok. Arbejd bare videre med dette. JB aftaler nærmere med Mogens Duus
Startafgiften hæves med 10 kr.
Trykning af logo på de 2 tunneltelte
Arne spørger Rigmor om hun vil gennemgå de to telte og evt. reparere (med blå kantbånd)
”Partnerskaber” for motion
Kort snak om udkast. Et udvalg bestående af: KØ, Arne og JCD (-spørges) arbejder videre med dette. Gennemarbejdet udkast fremlægges på mødet i dec. 2007.
Divisionsløbet i Rold Vælderskov og Silkeborg
KØ sender opråb ud
 Evt.
Ålborg har fået ungdoms-VM i 2010
Sportsgavekort til Astrid og Signe for VM-hjælp på 200,-
Tinnes fremmøde tvivlsom til marts-mødet…(glædeligt)
Næste møde bliver mandag den 1. oktober kl. 19:30.
( T-løb, NJM-nat, Hadsundløbet, divisionsløb, efterårsstafet .....)

              Tinne Randrup-Thomsen