Referat af FU-møde d. 11. september 2006
Godkendelse af referat fra sidste møde 14. august 2006
Godkendt.
Faste udvalg
Kort- og Skovudvalg:
Nonneholt klar til løb i feb / marts
Arrangementsudvalg:
Juleløb på O-service (KØ)
Materieludvalg:
Målur, NJ laver et nyt batteri
Træningsløbsudvalg:
Nytårsløb: banelægger bestemmer skov.
Gode løb i august
Ungdomsudvalg:
”Ture”/dobbeltarr. Hvem ”tager sig af” de ungdomsløbere der tilmelder sig. Måske en kontaktperson, evt krav fra klubben om at der ved tilmelding også ”tilmeldes” en kontaktperson, (forældre eller anden)
KOMFU-tur d. 6-8/10 i Blokhus. (kørsel?)
Breddeudvalg:
To fædre er interesseret
Tøjudvalg:
Overskudstøj fra WOC. Fordeles mellem de deltagende udfra point (KØ)
Halsbånd / nøgleholdere: til officials til påskeløb
Tryk på løbsdragter: aftale/betaling til Sportigan? (JCD)
Webmaster:
Skal forsøge at lave ”samtalerum”
Økonomi og medlemmer:
Det går godt.
Ekstra kørsel til pionererne fra WM får godtgjort al kørsel
Nye medlemmer: et par stykker fra Hadsten
Sponsor:
Overrækkelse af sponsorpenge fra Spar Nord: Til efterårsstafet eller juleløb
Evaluering: Divisionsløbet, Hadsundløbet, NJM-nat 1 i Vester Lounkær
Divi: fint - (vi vandt ikke)
Hadsundløbet: 50/60 løbere færre end sidste år. 2007: 6.9. –det er lagt på nettet
NJM-nat 1: OK, men skoven er nok bedst egnet i foråret
WOC. Restopgørelse, hvad med manglende stænger og måske 50 stk. skærme ?
Arne til møde torsdag. Får formodentlig et fingerpeg om økonomien
Klubber skal indberette for meget/manglende materialer. Indkøbte skærme deles mellem klubberne
Træningsløb lørdag den 23. september i Hou skov
OK
Påskeløbene 2007
Næste møde 7. okt.
Telt-snak. Stort eller lille telt til kiosk
Stort logo til telte og skærme
Logo: kliché: 600 kr. og ca. 30 kr pr. stk. JC bestiller
Overtrækstøj
Vi besluttede os for design-forslag 2, med aftagelige ærmer. Tinne rekvirerer ”prøve”-størrelser
Ringer til Ole og ”afbestiller” craft
Plader og dyremotiver til børnebaner
Erik skaffer/laver 12 plader
Efterårsstafetten i Alstrup Krat lørdag den 4. november. Fest
Gennemgang af indbydelse. Hjælpere: søges på nettet (KØ)
Kiosk: Ansa
JB sender kort til NJ
JC laver/bestiller mad til fest
Depot-bestyrer?
JB skriver brev til rundsending på nettet
Retningslinier for aflysning/udsættelse af FU
Udsættelse skal ske ved forudgående møde
 Evt.
Korttegningskursus?: JB undersøger
Opgradering af OCAD?: JB undersøger
Indkøb af bærbar computer? – punkt til næste møde. (Indhenter tilbud inden)
Næste møde bliver mandag den 2. oktober

Tinne Randrup-Thomsen