Referat af FU-møde d. 2. oktober 2006
Afbud: Ansa, NJ.
Godkendelse af referat fra sidste møde 11. september 2006
Godkendt. -se evt. opfølgninger under faste udvalg
Faste udvalg
Kort- og Skovudvalg:
Alstrup færdigt
Hadsund by; JB tager kontakt til Hadsund kommune
Arne i gang med Nonneholt
JCD i gang med Ravns Graner
Korttegningskurser og kursus i OCAD – senere
Arrangementsudvalg:
”A-kursus” for dem der laver A-stævner d. 13.1.07.
St. Binderup har møde i næste uge og beslutter her om vi kan låne Uhrhøj/Myrhøj til JF-stafet i 2008.
Materieludvalg:
JB: Skrivelse ang. depotbestyrer
EN: Plader til børnebane og nye ben til resultattavler
EN kigger ud til Arne ang. hylder, - inden novembermødet
Skærmtryk er bestilt, -afventer levering
Træningsløbsudvalg:
16 løb i år. Fint antal og godt fordelt på året
Ungdomsudvalg:
Tages op igen på næste møde
Breddeudvalg:
Trim-udvalg:
Onsdagsløb kl 20.00. Start og slut ved pigernes gym.sal på Mariager skole. Motionscenter mandag 21-22, (KØ net)
Tøjudvalg:
Jakker er klar til prøvning på novembermødet
Løbstilmelder:
Webmaster:
”Gæstebog” er under udvikling
Økonomi og medlemmer:
Én udmelding
Økonomi: fint
Snak om konto/overskud fra Hadsundløbet. JCD undersøger pris på tidtagningsudstyr, både køb og leje
Sponsor:
Pengene til kompasser overrækkes d. 11.10 kl. 15 i Spar Nord. JCD og JB deltager
Evaluering:
Klub-nat: Fint, en overraskende skov, positive tilbagemeldinger
Klubmesterskab: OK
WOC. Restopgørelse af ”overskudstøj”
Alle har fået, det de har ønsket
WOC giver intet overskud
Påskeløbene 2007
Telt: børnefest telt, 41 meter
Åbne baner: Sælges i stævnekontoret og der vil være start fra ”Start 2”
Kiosk: Hanne P og Bettina Duus spørges. (Bente Ø har manual for førelse af kiosk)
Bærbar computer
KØ og JC taler sammen og indkøber. Husk taske og andet praktisk tilbehør
Efterårsstafetten i Alstrup Krat lørdag den 4. november. Fest
Arne spørger Jens S ang. slåning af græs på stævneplads
Fest: JC har lavet indbydelse. (KØ net)
Definitionerne sættes uden for banerne (på kortet), så det bliver muligt at tegne de to andre baner ind på kortet
Snak omkring klubben
Løs snak
Ris og Ros; punkt på GF?
Evt.
Næste møde bliver mandag den 6. november
Generalforsamlingen, træningsløb 2007, Påskeløb, Juleløb, Nytårsløb, Hylder hos Arne, Ungdomstræning, Tidtagningsudstyr, Påskehytte 2008

Tinne Randrup-Thomsen