Referat af FU-møde d. 6. marts 2006
Bemærkninger til referat fra mødet den 6. februar 2006
Logo: Ansa sørger for vin til Birgit
Gerts reklame: OK
Træningsløb i Alstrup: Godt..(212 kort solgt)
Lokale-ansøgning: Motionscenter, Hadsundskole-gym er søgt
Forsikring: Vi er ikke forsikrede gennem hallen, hverken klublokale eller depot. JB tager kontakt til Preben Schmidt.
Nyt fra de faste udvalg
Ungdomsudvalget:
Forældremøde gik godt
Møde ang. ungtræning. Kirsten tovholder på de unge og Ansa på træningen. Træningen varetages også af andre.
Fremtidsønske: et træner-team
Kort og skov: 
Kielstrup er blevet solgt. Poul Hansen vil undersøge om vi kan fortsætte vores træningsløb
Låenhus. Ok for jægerne at vi tegner kort, men hvad med ejerne?. JB undersøger ejerforhold
Referat fra Nordkredsens repræsentantskabsmøde
Tanker om indkøb af toiletter
Sponsorvirksomhed. Nyt vedr. ansøgninger
Afslag fra Østjydsk Bank. Vi afventer stadig fra Spar Nord Fonden
Tuborgfondet har givet 20.000 kr. til indkøb af emit-enheder og bærbar computer.
KØ indkøber 40 enheder, en 0´er og en 100´er.
Træningsløb lørdag den 25. marts i Rebild bakker
Forløber planmæssigt
T-løb i Rold 4. marts: 41 deltagere. Det var dog koldt…
Materieldag fredag den 24. marts
JB køber 6 forskellige farver tape til afmærkning af teltstænger
KØ lægger opfordring om at komme og hjælpe på nettet
C-løbet i Hou søndag den 09. april
Møde d. 7.3. Arne har alt under kontrol
Hvervekampagnen i Hobro foråret 2006.
Anonnce i Hobro avis tirs. D. 21.3. (KØ)
Uddeling af foldere og annonce i weekenden i uge 12, Ca 600
JB trykker 200, JCD: 100, EN: 100, Ansa:100, Jens C:100
KØ undersøgere hvor mange foldere vi mangler og giver Arne besked
JB laver Riv-af-seddel. Anne og Line sætter op på opslagstavler i byen. (Tegnestifter og tape)
Ansa kontakter Bjarne Hoffmann
KØ: opfordring til klubbens medlemmer om at hjælpe lægges på nettet
Medlemmer og økonomi
104 medlemmer. Det går fint med økonomien
WOC
Dragten er på plads
Optimistiske og pos. Ang. sponsorer
450 hjælpere
JB laver liste over virksomheder: Spar Nord, Upo Nord og Alto
Evt.
Arne køber: 1000 kontrolkort, 1000 manillamærker og foldere til hvervekampagne
Jens C undersøger pris på svejser
Næste møde bliver FU mandag den 03. april kl. 19:30
Punkter: C-løbet, Mariagerløbet, t-løb, divisionsløbet, hvervekampagnen, materialedag
Tinne Randrup-Thomsen