Referat af FU-møde d. 1. maj 2006
Bemærkninger til referat fra mødet den 3. april 2006
Skove: Løb som uændret i Hanehøj, de øvrige stadig usikkert.
Nyindkøbte emit er taget i brug.
Lokaler er søgt
Nyt fra de faste udvalg
Kort: Fint med bestilling af fortrykte kort til T-løb.
Mat: Emit og brikker indkøbt og i funktion. Kontrolkort indkøbt.
Bredde: Går godt. Engagerede.
Sponsor: Tak til Tuborg: Junimødet. JCD aftaler med KØ og Tuborg. Afventer fra SparNord Fonden.
Ungdom: 3 til KUM.
Evaluering: første runde i Divisionsturneringen
Flot.
Ved busbestilling skal ankomsttidspunkt beregnes til 45 min før første start.
Kritik af betaling for toiletbesøg.
Evaluering: C-løbet i Hou den 9. april
Pænt overskud forventes.
God størrelse stævneplads
Evaluering: Påskeløbsturen
God hytte.
KØ arbejder videre med at finde hytte på Fanø i 2008. Alle tre etaper er på Fanø
Mariagerløbet torsdag den 8.juni
Avis: Anonce d 23 maj og omtale d 31 maj. JCD skriver omtale.
Foldere til Fyrkatløbet.
JB skaffer vagter og KØ personer til tid/mål.
JB, Jørgen B og Per A ser på stævneplads. Intersport kontaktes vedr. opstilling af telte
Træningsløb
Tirsdag den 02. maj Hørby: OK.
Tirsdag den 30 maj Linddale: OK.
Hjermind d. 26.4 tages af T-løbslisten/ det gule pandebånd
NJM-stafet kriste himmelfartsdag den 25. maj i Hobro Østerskov
Opfordring til at tage campingbord og mad med.
KØ sætter hold og Ansa sætter ungdomshold
Pinsestafetten mandag den 05 juni i Rold Nørreskov-SYD
25 maj sidste tilmelding. Hold sættes som de plejer.
Klubfest på Bagergård lørdag den 10. juni
NJ laver gris.
Arne sender indbydelse
Medlemmer og økonomi
107 medlemmer og fornuftig økonomi
WOC
Stævneplads: møde d. 17. maj. 15-20 hjælpere mangler.
Beregning: møde d. 6. juni.
Evt.
Næste møde bliver Bestyrelsesmødet mandag den 12. juni kl. 19:30. 
Punkter: T-løb, NJM-nat i V. Lounkær, Evaluering: Mariagerløbet, logo på tøj (JB laver forslag)

Tinne Randrup-Thomsen