Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2006
Afbud: Niels Jørgen Iversen, Erik B. Nielsn og Niels R. Thomsen i Sverige
Godkendelse af referat fra sidste FU-møde 1. maj 2006
Godkendt
Faste udvalg
Kort- og Skovudvalg:
Ny Kielstrup-ejer er positiv overfor o-løb
Skovtilladelse i Vesterskov, JB tager kontakt
Muligheder: Låenhus, udvidelse af Linddale, Brunhøje.
Arrangementsudvalg:
Terminsliste indsendt
Topsportløbet godt i gang. Tilmelding via mail
NJM-nat: BL: Jørn B, BK: Ole J, SL: Poul Hansen spørges, StK: ? Overdommmer: KØ
Materieludvalg:
Gl. målur virker ikke. NJ ser på det
Træningsløbsudvalg:
Godt i Linddale
20 juni i Mariager By
Træningsløbs opstart i august. T-løb i vesterskov d. 6.8 aflyses
Ungdomsudvalg:
Kørsel er stadig et problem
Program til efterår skal laves
Der holdes en pause med o-løbstræning i dec./jan., men alm. løbetræning og gym.sal fortsætter
Breddeudvalg:
Hvis kursus-start igen, vil det være et bedre tidspunkt når skoven er grøn
Trim-udvalg:
Løber nu både tirsdag og torsdag
Tøjudvalg:
Tøj forventes færdig i uge 25
Jens C tager kontakt til Birgit ang. logo
JCD / Jens C tager kontakt til Sportigan ang trykning
Løbstilmelder:
Intet nyt
Webmaster:
Statistik over Topsportløbet sættes på hjemmesiden
Økonomi og medlemmer:
Økonomien fin og 108 medlemmer
Mariagerløbet 2006
113 tilmeldte. Godt med aftenløb
Brystnr. på dagsorden i nye år
NJM-stafetten, Pinsestafetten
Stor forskel på holdene i pinsestafet (bom eller….). En god tradition
NJM-stafet: Fint. Krondyr skal op at hænge
Klubfesten
41 deltagere
God fest, god gris…som sædvanlig
Forslag fra Arne Pedersen ang. Overtræksjakke/dragt til Påsken 2007 og nye dyremotiver til brug for børnebane
Tinne indhenter kataloger
Dyremotiver: Aluplade under klippestativ
Forslag fra Ansa MacLassen vedr. Biathlon
Ansa søger banelægger til Biathlonstævne
Træningsløb i august
T-løb i vesterskov d. 6.8 aflyses
Klublogo og navn
Jens C tager kontakt til Birgit ang. logo
Motionscentret
JB underskriver kontrakt. Vi har det mandag 21-22
WOC
Arne har indberettet overnatning
Evt. 
Intet
Næste møde bliver mandag den 7. august
Træningsløb, NJM-nat 1 i V. Lounkær, Topsportløbet, Dyremotiver, Overtræksjakke

 

Tinne Randrup-Thomsen