Referat af FU-møde d. 6. februar 2006
Bemærkninger til referat fra FU-mødet den 3. januar 2006
Intet at bemærke
Nyt fra de faste udvalg
Påskeløb har pt. 25 tilmeldte
Referat fra NOU-mødet den 16.januar
JB orienterede. Bane-regulering vedtaget. Leje af emit- KØs forslag vedtaget
Forslag vedr. ny klubdragt/logo
Logo vedtaget med enkelte ændringer, Birgit arbejder videre.

Klubdragt på næste møde. Prøvedragt endnu ikke kommet
Reklamer på hjemmesiden
Reklame for Gerts firma vil blive placeret under links på hjemmesiden.
Information om fordele ved at handle her, udsendes i søndagsbrev. KØ kontakter GR.
Træningsløb februar + Bjarne Hoffman/dame-eliten
Dameeliten møder frem til løbet d. 25. feb.
JB tager kontakt til BH
Mariager Fjord OK. Medlemstilskud fra Mariager - og Hadsund kommuner
Der er søgt. Vi afventer svar
Evaluering af Nytårsløbet i Hobro Østerskov søndag den 8. januar
Fint og hyggeligt løb.
General snak om de ”små” løb:
Bedre koordinering af hjælperfunktioner. Forudbestemt.
Hvis klubmedlemmer melder sig som løber, kan man blive udpeget som postindsamler
C-løbet i Hou søndag den 9. april
Arne uddelte mandskabsliste og orienterede.
NJ kontakter trykkeri ang. trykning af kort.
Ungdomsudvalget
Tinne har undervist de unge i brug af maskiner i Motionscenteret. Følger op d. 13.3.
Der er problemer med at tilvejebringe pandelamper til træning. JCD følger op.
Materieldag
Fredag d. 24.3 kl. 16.
Forsikring af klubbens materiel: JB undersøger
WOC
Forhåndstilmelding for dem der skal overnatte på skole. KØ udsender mail herom
Medlemmer og økonomi
Snart fuldtallige…
Økonomi: fint.
Mariagerløbet, nyt koncept. Torsdag den 8. juni.
Per A. orienterede:
Start saltcenter og ud af naturstien.
Ingen ændringer i sponsorer.
Start kl. 18.30
Priser: 40/50  ung: 20/30   forhåndstilmeldte gr. 30
Sponsorvirksomhed
Reklametrailer: udsat.
Tuborg Fonden, Spar Nord, Østjydsk Bank: de behandler alle vores ansøgning.
Evt.
Ansøgning om lokaler.- også til ungdom. 
Gymsal: tirs og ons. 
Motionscenter
Næste møde bliver FU mandag den 6. marts kl. 19:30
Punkter: Hverve-kampagne.
Aprilmødet: Mariagerløbet      

          Tinne Randrup-Thomsen.