Referat af FU-møde d. 4. december 2006
Konstituering af bestyrelsen
Formand valgt på GF 2006: Jørn Blom
Næstformand: Jens Christian Dalgaard
Sekretær: Tinne Randrup-Thomsen
Repræsentant motionsudvalg: Per Andersen
Repræsentant ungdomsudvalg: Kirsten Nielsen
Til næste GF ønskes en beretning fra formanden, som har form af et resumé af det
forgangne år i klubben, eks. Divisionsløb, nationale mesterskaber, hvordan står det til i
klubben. Dette inden de enkelte udvalg aflægger beretning.
Konstituering af FU
Medlemmer i FU:
Jørn Blom (Formand), Erik Nielsen, Niels Jørgen Iversen, Jens Christian Dalgaard,Jens Christensen,
Tinne Randrup-Thomsen (Sekretær og kagebager), Keld Østergaard.
Ansa Mac Lassen og Arne Pedersen er medlemmer uden for bestyrelsen.
Godkendelse af referat fra sidste møde 11. september 2006
-Løvenholm rettes til Låenhus…
Faste udvalg
Kort- og Skovudvalg:
6 på korttegnerkursus d. 9.12.
Endnu ingen afklaring på Hou og Låenhus.
Arrangementsudvalg:
Nytårsløb d 7.1.07. Mødested Mariager skole. Fælles afgang til start i bus kl. 10.30.
Materieludvalg:
JB laver billeder til børnebane. Plader er klar.
EN undersøger indkøb af tegneplast.
Træningsløbsudvalg:
Se pkt. 6.
Ungdomsudvalg:
Se pkt. 5.
Breddeudvalg:
Trim-udvalg:
Afslutning for i år torsdag d. 7.12.06.
Vi skal have lavet et PR-fremstød for tirsdagsløbene. Dette gøres efter påske.
Tøjudvalg:
Hjælperliste sendes til Tinne og hun krydstjekker.
Der bestilles 25 ekstra i udvalgte str. Vi bestiller logo ved Trimtex og som de har foreslået det.
Løbstilmelder:
Webmaster:
Økonomi og medlemmer:
Mariagerfjord kommune giver medlems- og andre tilskud som ligner meget den ordning vi har i dag.
Sponsor:
Se pkt. 8
Evaluering: Juleløbet
Fint – trods akutte ændringer af postplaceringer. Godt og hyggeligt.
2007: 8.12, JCD er banelægger.
Ungdomstræning
Opsummering fra de sidste par møder
Træningsløb 2007
Gennemgang af træningsløbsliste, JC retter til og udsender til besættelse af banelæggere
Påskeløbet 2007
JCD orienterede om sponsorater, - flot flot arbejde.
Møde tirsdag 5.12 med St. Binderup.
Sportstimer fra Dansk Tidskontrol
Information om denne og ansøgning om sponsormidler hertil
Beachflag/klubbanner
Pris ved indkøb af 2 stk. ca. 5.500 kr. JCD undersøger design
Evt.
Forslag: ”Jule/afslutning-på året-frokost” for bestyrelsen og FU. Vedtaget og indføres som tradition pr. 2007.
Næste møde bliver mandag den 8. januar kl. 19:30
( T-løb 2007, Nytårsløbet, Påskeløb...)

Tinne Randrup-Thomsen