Åbne løb Træningsløb Referater Statistik Resultater Galleri Klubben Mariagerløberne Diverse

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 14. august 2006
Afbud: Jens Chr. Dalgaard
Godkendelse af referat fra sidste FU-møde 12. juni 2006
Godkendt. NJ tager måluret med hjem.
Faste udvalg
Kort- og Skovudvalg:
Hou skov solgt. V. Lounkær på plads
Materieludvalg: 
Flere i udvalg, ”Depotbestyrer”-job opslåes på nettet
Ungdomsudvalg:
Ved udeblivelse fra løb: Betales der selv for løbsafgift (har hidtil også været praksis)
Tøjudvalg:
Tøjudsalg er gået godt
Webmaster:
Vi har fået nyt ”hotel”.
Økonomi og medlemmer:
God øko og nye medlemmer kommer dryssende.
Sponsor:
Spar Nord har givet 3000 kr til indkøb af kompaskuffert. KØ har købt. Kompasser mærkes med hul og lægges i T-løbskassen.
Klubtøj/stort klublogo
Udlevering startet
Stort logo til telt og skærm. JC undersøger ved Sportigan og bestiller hvis pris ok
WOC
Alt i alt godt. MEGEN ros for stævnepladser. Søgt om ekstra kørsel, - pos. tilbagemelding
Træningsløb i august
15.: Klaus og Jan, det er der styr på
22.: Henrik og Søren, ok
29.: Poul Grøn, JC tager kontakt
 Hadsundløbet
Annonce i Hadsund Folkeblad d.29.8
JCD laver pressemeddelelser mht. løbet.
Anne-Marie udsender en hjælperliste, der skal bruges ca. 20-25 pers
Opsætning på dagen starter kl. 16
Start løb kl. 18.30
Efter oprydning går officials på da Vinci og spiser. Maden betales, drikkevarer for egen regning
NJM-nat 1 i V. Lounkær
JB: Banelægger, Søren M.: Banekontrol, Arne: Stævneleder, KØ: Overdommer
Arne har lavet kort og starten er på plads
Overtrækstøj
Tinne tager kontakt til Trimtex og til Ole for at få prøver tilsendt
Dyremotiver til børnebaner
O-stativer med plade
Erik skaffer plade, JB printer, KØ ser efter motiver
Påskeløbet 2007
- næste møde
Nytårsløb i Nonneholt ?
7.1.07, kl. 11.00
Erik kontakter jæger/ skovejer
Divisionsløbet den 3. september
KØ bestiller bus
Evt.
Næste møde bliver mandag den 4. september
NJM-nat 1 i V. Lounkær, Hadsundløbet, Sponsor (under udvalg)

Tinne Randrup-Thomsen