Referat af FU-møde d. 3. april 2006
Bemærkninger til referat fra mødet den 6. marts 2006
Ingen
Nyt fra de faste udvalg
Kort og skov:
Hou skov og Kielstrup er til salg, Hanehøj er solgt. Usikkert vedr. aftale med nye ejere.
PR: 
Kampagne: 3 deltagere, fortsætter som planlagt.
Jens skriver fortsat til aviserne.
Skovens dag d. 7. maj i Mosely. Mandskab til let bane søges i søndagsbrev.
Træningsløb: 
OK
Materiel:
Emit-postenheder er bestilt. Gert laver plastikholdere, så vi kan bruge gl. stativer.
Mariagerløbet
Ingen indkøb af tidtagerudstyr.
To længder: 5,6 og 10,2.
Start: 18.30
OK med kommune og campingplads. Toiletter skal låses op!
Pioner-boss og Per mødes og aftaler detailplan for start og mål.
PR: små flyers i intersport og Fyrkatløb. Evt Limfjordsløb.
Sponsor: Intersport. Stand på pladsen, t-shirt, logo/ omtale i avis.
C-løbet den 9. april i Hou skov
Møde i morgen kl. 19
Påsketuren
Kører…
Divisionsløbet den 30. april
KØ bestiller bus
Forsikring
-er betalt, via DOF
Mountain Bike Orientering
Information herom i søndagsbrev. Der bliver ikke arrangeret klubmesterskab
Hoffmann/PR
Ingen var interesserede. Gives evt videre til Vagn Lidegaard.
Lokaleansøgning til Mariager kommune inden 1. maj
Onsdagsløb og Ungdomstræning. JB søger.
Medlemmer og økonomi
Godt 100 medlemmer og fin økonomi
WOC
Pyha, det kræver noget af klubbens medlemmer. Flot arbejde!
Evt.
Kørsel til ungdomstræning. Kirsten sender besked til KØ som udsender i søndagsbrev.
Arne laver tur til Bornholm 3-7 maj 07 til NOC.
Næste møde bliver FU mandag den 01. maj kl. 19:30
Punkter: C-løbet, Mariagerløbet, t-løb, divisionsløbet, NJM-stafet, Pinsestafetten, klubfesten, hvervekampagnen…….

     Tinne Randrup-Thomsen