MARIAGER  FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde         

Mandag d. 3. juni kl. 19.30. 2013

 

 

 

 

         

  

Afbud: Jens C, Leo

Brød: JB

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

UPS, den er vist ikke lagt på hjemmesiden…

Det skal nok blive gjort

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

 • Kort- og skov.          
 • T-løb.                      
 • Begynder- og ungdom.
 • Motionsløb.
 • Kommende arrangementer

 fra Funktioner:                  

 • Materiel.
 • Klubtøj.
 • Løbstilmelder.
 • Webmaster.
 • PR.
 • Sponsor.
 • Mariagerløberne.
 • IT.
 • Klubture.  
 • Kassereren.  

 

 

 

Hørby og Als Odde + pølser m.m. ?

Hanehøj d. 14. august ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-løb Hørby OK 5. juni

T-løb Als Odde 19. juni. pølser?

Hanehøj 14. august CP OK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

”Find vej i…”

Status Mariager by.

D.  5. april 2014. BILAG

Linddale, DOF/nettet ?

Der mangler at blive nedgravet 8 pæle.

Erik efterlyser atter hjælpere.

DOF skal have besked om ændringer.

4.

Kvindeløbet

Regnskabet.

Svært at lade være med at godkende det.

5.

Jonas

Ny klubtrøje + logo ? BILAG

Jonas´ forslag sendes til vejledende afstemning på nettet. Jonas skal først lave alternativt forslag uden rygtrekant evt. med orienteringsklub.

Lidt færre højdekurver.

Klubben yder et engangstilskud til Jonas på 1.500 kr for deltagelse i landsholdets træningslejr i Tjekkiet.

6.

Sponsor for MFS

Hvad vil vi som ”afdeling” ?  fælles  eller solo ?

Vi følger med MFS på sponsorfronten.

7.

Nordkredsmøde

Viborg d. 11. juni kl. 19. Hvem deltager ?

CP deltager.

8.

Mariagerløbet

Status.

Hjælpere skal efterlyses.

Ca. 30 personer.

Rækkefølge 10 -5 - 3

Der sættes kilometerskilte ud.

Keld tager stilling til om eventvognen skal derned.

9.

Evt.

 

Natløbet afvikles fra rideklubbens klubhus.

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 12. august  2013,  kl. 19.30.

Punkter: Find vej i.., T-løb,  + ?