Referat af FU-møde d. 5. september 2005
Afbud: Jørn Blom (arbejde), Arne Pedersen (o-løb i Sverige).
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt. Juleløbet står Lars Harbo, Mogens Duus og Jens Chr. Dalgaard for
Mariager Fjord OK
Spar Nord har en fond vi altid kan søge tilskud fra. Vi skulle altid være velkommen oplyser Jens Chr. Dalggard
Folkeoplysningsudvalget i Hadsund havde punkter de gerne så tilføjet vore vedtægter. Sættes på til næste møde. 
Hvis vi accepterer skalændringerne på som pkt. til GF.
Kaninløbet
Fremover bliver der en herrekaninbane og en dame+H65kaninbane. Herrer løber bane 2. Damer+H65 løber bane 3
Kørselsgodtgørelse til åbne løb 
Hæves fra de nuværende 12.5 øre til 20 øre pr. medlem pr. km
Vedtaget med virkning fra d.d.
Klubaften mandag d. 12. september med Breddekonsulent Jesper Lysgaard
Kl. 19.00 og KØ udsender i nyhedsbrev på nettet
Øl og vand. EN
Evaluering af Top-Sport-Løbet
223 deltagere
Snak om tidtagning / stempelur
Næste år: torsdag d 7. september
Evt. ændringer af Mariagerløbet tages op på bestyrelsesmøde
Medlemmer og økonomi
102 medlemmer
Regnskabet fra fra Fussingø næsten på plads. Pænt overskud
Ungdomstræningen
Træning på tirs- eller torsdage
Problemer med kørsel om tirsdagen. Kirsten sørger for koordineringen
WOC. Klub-tilmeldinger og sidste nyt
På klubbens hjemmeside er der link til WOC-Crew hjemmeside
Klubbens Crew-liste sendes ud til alle klubbens medlemmer
Brød eller kage eller bege dele til FU-møderne?
Tinne bager fortsat. Afvekslende brød og kage. Når det er brød indkøbes tilbehør af JB
Ny klubdragt m.m.
Vil løbende blive diskuteret i de næste par måneder. Ingen hovsa-løsning
Vi afventer Arnes indhentede kataloger
God ide med sorte bukser. Nemt for dem der løber i tights
Evt.
Næste møde mandag d. 3. oktober år 2005 kl 19.30
Punkter: Mariager Fjord OK, Evaluering af NJM-nat 1 d. 7. september i Hou, Efterårsstafetten, 
ny klubdragt, vintertræningen både løb og motionscentret, GF, forslag fra folkeoplysningsudvalget i Hadsund

  Tinne Randrup-Thomsen.