Referat af FU-møde d. 7. november 2005
Afbud: Erik B. Nielsen
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.
Forslag til vedtægtsændringer vedhæftes indkaldelse til generalforsamling
Evaluering af Efterårsstafet og fællesspisning
Godt. Dejligt med ny skov. Dejligt med hus til beregning.
Kunne man holde et af træningsløbene som en Blom-stafet?
God mad og fest. Næste år arrangeres spisningen af Anni og Jens Christensen
Evaluering af Kaninløbet
Fint. Godt med opdeling af damer/mænd.
Køb af hunkanin:KØ. Udleveres på generalforsamlingen
Juleløbet lørdag den 3. december i Linddale
Der efterlyses hjælp til indsamling af poster.
KØ hjælper med EMIT.
Derudover laver Jens Chr. Dalgaard og Lars Harbo det hele.
Dog håber de at få hjælp af kompetent dame til æbleskiverne.
Løbet bliver 1. afdeling af Træningsmesterskabet 2006
Jens Chr. Dalgaard: DFIF møde, DGI møde HATOKS domænenavn og jagtdatoer i Hadsund.
Dansk Firma Idræt – kursus i Ålborg. Vi deltager ikke.
Hadsunds domæne bliver slettet pr. 31.12.05.
DGI-møde deltager vi ikke i.
Der er ikke jagt i Hadsund kommunes skove fra nu til januar der kan genere os.
Eftersnak i NK i Silkeborgs klubhus onsdag d. 30. november kl 19-22
JB og Arne deltager
Husk at bede om at få Juleløb 2. december 2006 med på terminslisten
Mariager Fjord OK
Evt. fortsat leje af spejderhus i Hadsund til eks. ungdomstræning. Jens Chr. undersøger prisen.
CP og KOM-FU, ungdomskonto
KOM-FU= Klub,Orientering,Mariager-Fjord,Ungdom.
Tur til Grenå 18-20.11. 11 tilmeldte og CP.
Konto: 3000 kr. til "tant og fjas" + kørsel til træner.
CP slutter pr. 1. marts. (udlandsrejse)
Ny klubdragt
Udvalget kom med forslag. Rød trøje med hvid og blå stribe på skulder. Sort buks.
Arne bestiller proto-type. Fremvisning på GF, hvis det kan nås.
Nyt logo
Overvejende stemning for logo 3 fra Birgit Gilbert. 
Ansa hører JCD. 
Evt fremlæggelse til GF
Generalforsamlingen tirsdag den 22. november i klublokalet kl. 19:30
Nye vedtægter.
JB huske lagkager.
På valg er KØ, NJ og Tinne. Alle er villige til genvalg
(Niels RT, Erik og JB ikke på valg)
Bestyrelsen møder kl. 19.00
Arne ringer og bestiller lokale.
Påskeløb 2007
Første møde i Mariager tirsdag den 29. november.
Jens Chr. Dalgaard, Jens Christensen, keld Østergaard og Jørn Blom deltager
 WOC
Vi har stadig %-vis flest hjælpere.
Gerne flere…
Medlemmer og økonomi
M: 104
Ø: Fint. Fremlægges på GF
Evt.
Ansøgning til breddepulje er sendt.
Ansøgning om gratis trailer sendes af Jens C.
Næste møde bliver bestyrelsesmødet mandag d. 5. december år 2005 kl 19.30
Punkter: konstituering af bestyrelse og FU i Mariager Fjord OK, generalforsamlingen, evaluering af Juleløbet, ny dato og koncept for Mariagerløbet, fastsættelse af træningsløb for 2006 m.m.

                                                                                                                                   Tinne Randrup-Thomsen.