Referat af FU-møde d. 7. marts 2005
Godkendelse af referat fra sidste FU
Godkendt
Nordjysk 2-dages og påskeløb. Telte m.m.
Ansa og Jens C tager teltene med
Dansk Park Tour torsdag d. 9. juni
Kortet færdigt til næste FU
Stævneplads ok
C-løb i Fussingø søndag d. 7. august
Funktionsledere findes af JB
NJ: banelægger
KØ: mål, beregning og kasserer
Erik finder folk til pioner
Referat fra Hadsund OK`s generalforsamling vedr. ”sammenlægning”
God og positiv stemning. Vi afventer Hadsund Oks beslutning for fremtiden
Brev sendt til kommunen/Chr. Boldsen, formand for Børne- & kulturudvalget vedr. betaling for klubbens brug af hallens udendørs-omklædningsrum
- Vi afventer svar.
Kommende træningsløb
Lørdag d.  19. marts kl.  13 i Munkholm/Himmelkol. MUKO.
- Klippekort. De vil gerne have hjælp til udsætning af poster. (Arne meldte sig)
Lørdag d.  9.  april kl. 13 i Linddale. Claus og Jan.
- Klippekort. Jens giver besked
Division i Stagsrode søndag d. 17. april
Afgang fra hallen kl. 7.30.
JB bestiller bus. Erik kommer med øl og vand
PR-satsning foråret 2005
Annonce i avisen (mariager og hobro) i uge  og en reminder ugen efter
Anonncesponsorering af Østjydsk Bank?
Uddeling af pjecer:
Digtervænget og Frydensbjerg: KØ og Jens C
Rinddalen 1 og Vestparken: Tinne og Niels
Rinddalen 2, Fjordparken og Vejrmøllegården: Erik og Kirsten.
Stentoften og Møllebakken: Arne
Tinne sørger for at Biblioteket, Østjyds Bank og Rema får.
KØ i brugsen
Der er fordeling af pjecer søndag d. kl.17 i klublokalet.
- alle laver et overslag over formodet forbrug
Reservation af domæne: ”Mariagerfjordok”
Det gør vi!!
Evt.
MUKO:
Orientering om træningsaftner og træningsløb. Liste sendes til KØ som ligger den på hjemmesiden.
Der arbejdes videre med trøjer /dragter. Kontakt evt Ole (sporten, Grenå).
ARNE:
WOC-aften bliver den 11.4 kl. 19.00
Arne bestiller klublokale og Erik kommer med øl og vand
Næste møde mandag d. 04. april år 2005 kl 19.00
Punkter:
Divisionsløb/bus, træningsløb 2005 og arrangementer 2005, PR-satsningen, klubtur……         

Tinne Randrup-Thomsen.