Referat af FU-møde d. 2. maj 2005
Godkendelse af referat fra sidste FU
Godkendt
Evaluering af divisionsløbet i Stagsrode
-er der noget at sige? – andet end FLOT!!!!
C-løb i Fussingø søndag d. 7. august
Skovtilladelse, parkering og stævneplads ok. NJ og Erik aftaler ang. endelig placering af stævneplads
KØ og JB udsender indbydelse til både O-posten og på nettet
500 Plastposer A3 bestilles –NJ
(Overnatning i telt fra lørdag til søndag en mulighed, for hjælpere.
NJ: send et udkast (bane 1) til skovfoged, Jan Højland.
Mariager Fjord OK
Hadsund OK kolder ekstraordinær generalforsamling 3. maj
JB kontakter Preben Schmidt ang. formaliteter og jura
Afslutning på sagen vedr. Brug af hallens udendørs-omklædningsrum
Delvis tilbagebetaling af udgift fra B&U-udvalg
JB søger om lokaler på Mariager skole til næste års onsdags-løbetræning
Kommende træningsløb:
Supertræningsløb i Rold Vælderskov-Rebild, start fra Tveden
BL:  Morten Thomasen
NJ har kort liggende og Ansa har kort over de væltede områder
Er indbydelsen på DOF´s hjemmeside? KØ kontakter Erik Bobach. KØ giver Morten besked hvis det nedgraderes til alm. Træningsløb
Træningsløb 10.5 Fussingø, Randers PI. Klokken 18
WOC. Ang. klub-tilmeldinger: hvad og hvordan gør klubben ?
Erik er klubbens koordinator. Hver især melder sig selv til, og giver herefter Erik besked
Arne kontakter Søren Munthe ang. medie-kontaktperson
PR-satsningen. Hvordan går det ?
Godt. Sidste gang 9 deltagere og alle er interesseret og synes det er sjovt.
Mariagerløbet lørdag d. 4. juni
Erik ringer til Per
Stavgang skal med. Startes kl.1330
Brystnr.
Ansa sørger for franksbrød m.m
Ingen mad efter løbet (-andet end rester), men en øl eller vand
Klubfest lørdag d. 4. juni
NJ sørger for gris - ellers som det plejer…!
Dansk Park Tour i Mariager torsdag d. 9. juni
Funktionsledere:
Stævneplads: Erik
Start: JB og Arne
Mål: KØ og Tinne
Kiosk: ? udbydes til interesserede via ugebrev
Cykelpoliti: ? udbydes til interesserede via ugebrev
Korttegning
Kielstrup. Svært! – men det går fremad
Hanehøj og Hou skov. JB reviderer i sommerferien
Pinsestafetten i Rold Vælder/Rebild mandag d. 16. maj
Lang svær-mellemsvær-kort svær
Husk frokost i det grønne bagefter
Holdsætning søndag 8.5 kl.20 hos KØ
Evt.
Næste møde mandag d. 06. juni år 2005 kl 19.30. (Bestyrelsesmøde)
Punkter: 
kommende træningsløb i august, kommende arrangementer, PR-satsningen
Dansk Park Tour
Evaluering : Pinsestafetten, Mariagerløbet, klubfesten, supertræningsløb

Tinne Randrup-Thomsen