Referat af FU-møde d. 3. januar 2005
Godkendelse af referat fra sidste FU
Godkendt
Evaluering af Nytårsløbet 2005
79 deltagere. Et fint løb og vi fik megen ros. Økonomisk løber det rundt.
Næste år: 8. jan. (alternativt 7.)
Snak om andre skovmuligheder: ”Rundt om byen”, Østerskoven Hobro eller Hou skov
Status for klubbens træningsløb til træningsmesterskabet 2005
Rækken af træningsløb er på plads.
Husk vin til skovejerne.
Trinderup spørges igen næste år.
Status for klubbens arrangementer/åbne løb i 2005
Stævneleder Banelægger Overdommer Stævnekontrol Banekontrol
Park tour Ansa, Johan LarsOle Kopp Erik Jens C
C-løb  Jørn NJ Finn Søndergaard
NJM nat Arne Erik Jens C NJ
Efterårsstafet Erik Jens L. Anne, Lennart Jørn Keld NJ
D-løb: Dansk Park Tour, Mariager: KØ søger kommunen om stævneplads. Gl. Børnefestplads
C-løb (A-stævne): 1. Division, Fussingø: Blom finder overdommer og stævnekontrol
NJM-nat 1, Hou Skov: Erik snakker med Lars ang. stævneplads
Efterårsstafetten, Løvdal/Kielstrup/Låenhus: Blom indsender ny korttegningsansøgning
Rekrutteringsprojektet forår 2005
Hjælpere: Ansa, Bente, Jens C., Gert, Helge, Elizabeth.
Forslag: Til orienteringsmødet kun voksne, senere tilkobles de unge til ungdomstræningen. 
Evt. kort i 1:5000.
Indkøb af foldere: Orienteringsløb; Naturoplevelser, udfordring, aktivitet. 300 stk. KØ bestiller.
Der arbejdes videre med udspillet fra KØ.
PR: aviser (16.3) og husomdeling (besluttes på mødet i marts)
Evt østjydsk bank som sponser af anoncer? Tilskud fra DOF?
Deltagelse i møder
torsdag d. 6. januar i klubhuset 19:30. MFS-møde ang. ny sponsorkontrakt med Østjydsk Bank. ARNE
mandag d. 17. januar i Aalborgs klubhus 19:30. NOU repræsentantskabsmøde. KØ, JB, ANSA
lørdag d. 29. januar i St. Binderups klubhus 10:00. Nordkredsens repræsentantskabsmøde efterfulgt af møde med bl.a. Randers OK ang. brug af ”skove og kort”. JB, NJ, ERIK
Klubkalenderen
Husk ugenr. på fremtidig kalender
Tunneltelte
Er kommet. Ansa har det 3-fløjet. Afsætter det til anden side hvis ikke hun deltager i løb.
2-fløjet er i depotrummet.
Vi undersøger ang. tryk.
Medlemmer og økonomi
OK
Evt.
Ændringer i reglement til Midgårdsormen. JB indsender.
Arbejdsopgaver i FU
Træningsløbslisten: Jens C.
Hyttetur: Gert.
PR-satsningen: KØ.
Næste møde mandag d. 07. februar år 2005 kl 19.00
(kø har meldt afbud)
Punkter: 
Træningsløb 2005 og arrangementer 2005, PR-satsningen, Livø-tur.

Tinne Randrup-Thomsen.