Referat af bestyrelsesmøde d. 5. december 2005
Konstituering af bestyrelsen for Mariager Fjord OK
Bestyrelsesmedlemmer:
Formand - Jørn Blom - lige år
Næstformand - Jens Christian Dalgaard - ulige år
Kasserer - Keld Østergaard - ulige år
Sekretær: Tinne Randrup-Thomsen.
Niels Jørgen Iversen - ulige år
Erik Nielsen - lige år
Niels Randrup-Thomsen - lige år
Per Andersen - Motions udvalg
Ansa Mac Lassen - Ungdomsudvalg
Nedsættelse/udpegning og konstituering af forretningsudvalget (FU)
Formand: Jørn Blom
Sekretær: Tinne Randrup-Thomsen
Keld Østergaard
Niels Jørgen Iversen
Jens Chr. Dalgaard
Erik Nielsen
Ansa Mac Lassen
Per Andersen og Niels Randrup-Thomsen takkede nej.
FU udvidedes med Jens Christensen og Arne Pedersen
Faste opgaver
Træningsløb-tovholder: Jens Christensen
Klubhus: Erik Nielsen
Sponsorer: Jens Chr. Dalgaard
Interne klubarrangementer: leje af påskehytte, bus divisionløb og kage GF: Keld Østergaard
Breddeudvalg: Ansa  Mac Lassen er kontaktperson
Kage-/brødudvalg: Tinne Randrup-Thomsen
Faste udvalg
Skov/kort:Jørn Blom
TKC: Gert Rebsdorf
Klubtøj: Arne Pedersen
Materiel: Erik Nielsen
Ungdomsudvalg: Ansa MacLassen
Løbstilmelding: Keld Østergaard
Information/ugebrev/hjemmeside: Keld Østergaard
Presse: Jens Christian Dalgaard
Arrangementer/træningsløb m.m. for klubben år 2006
Listen blev gennemgået
Træningsløb flyttes fra torsdag til tirsdag. Trim flyttes til torsdag. (hensyn til ungdomstræning)
Klubmesterskab: 1.10 Rold Vælderskov
Klubfest: 17.6 Bagergården
Mariagerløbet
Nyt koncept: ny dato, hverdagsaften, nye løbsruter.
Udvalg: Per A, Annemarie Vedel, JCD og Henrik Bach.
Tages op på møde i feb.
Kommentarer til Juleløbet/Lindale
Fint løb
Ungdomsudvalget
a. Ungdomsklubturen til Grenå: Fin tur.
b. CP hædret som årets ungdomsleder i Mariager kommune. 
c. Fremtiden m.h.t. ungdomstræner/trænere. Ansa er interesseret, men ikke alene. 
d. Ungdomstræningen tirsdag. T-løb flyttes til tirsdag, så også ungtræn kan drage nytte og være med.
Referat fra Nordkredsens eftersnak
Intet at berette
Mariager Fjord OK
Brug/leje af spejderhuset er til behandling i spejdernes bestyrelse.
Vandrepokal ”Årets O-løber”. Videreføres i Mariager Fjord OK. Overrækkelse på GF.
Jens Chr. Dalgaard aftaler med Erik Nielsen om rydning af lokale i spejderhus.
Nytårsløbet i Hobro Østerskov
Pointløb, Start/mål ved gymnasiet
Ny klubdragt og logo
Bestilt prøveklubdragt ikke kommet.
Logo: Birgit udarbejder revideret forslag.
Påskeløb 2007
Første møde afholdt. Næste møde i februar
WOC
Vi har ingen til at varetage ”sponsor-kontakten”.
Materieldag.
Arbejdsdag: 14. januar
Medlemmer og økonomi
Vi nåede op på 107 medlemmer i 2005
Kommentar til referatet fra sidste FU
- udgik
Evt.
Stafetsamarbejde med St. Binderup.
Funktioner til løb d. 9.4.: Stævneleder: Arne Pedersen, Banelægger: Niels Jørgen Iversen
Næste møde: tirsdag d.3. januar kl. 19:30
Punkter: 
Kommentar til referatet.

Opfølgning på klubbens arrangementer/træningsløb m.m. i 2006.
Langtidsterminen for 2007.
(feb. møde: Mariagerløbet)

Tinne Randrup-Thomsen