Referat af FU-møde d. 8. august 2005
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
Ungdomsudvalg

Ungdomstræning ændres til mandag og torsdag (t-løb), CP laver ændret plan.
HUSK: ungdomstræning med i ”skovplanlægning”

Evaluering af C-løbet i Fussingø
Fint, har fået megen ros
Små rettelser til næste gang: spyd til ændringer(KØ), brikker i kuverter, kiosktelt i nærheden af resultattavle, flere til indsamling af poster og pioner
Åbne baner: put & run med start fra købssted
Forslag til reglementsændring af bane-antal af åbne baner. Den lange lette er spild.
Mariager Fjord OK
Optagelse af nye FU-medlemmer: Jens Christian Dalgaard og muligvis en mere på næste møde
Kontingentbetaling: ½ pris for resten af året
Løbskonto: Hver løber / familie har egen konto. Kan ses på o-service
Materiel: Telte gåes efter i efteråret, teltrejsnings- og materieleftersynsdag
Nyt logo: Konkurrence. Deadline 1.11, to flasker vin til vinderen. FU træffer afgørelse

Ny klubdragt:  Arne bestiller katalog fra Trimtex og Kämpela. Tager kontakt til Ole

Kommunikation til alle medlemmer: Søndagsbrev sendt til alle, der ikke har frabedt sig det
Ungdomstræning: CP tager kontakt til ”Hadsunderne”
Træningsløb: Juleløb 3 dec. Kl. 13 i Linddale
PR: Jens Christian. Indlæg i Nordjydske, Hadsund, Hobro og Mariager aviser
Divisionsløbet i Hjermind
56 tilmeldte. Fællesafgang 8.30 fra klubhuset. HUSK klubtelt
Økonomi og medlemmer
100 medlemmer og overskud i kassen efter C-løbet
Klubaften mandag d. 12. september med Breddekonsulent Jesper Lysgaard
Vi bruger Jespers program. Fremlægger vores pr-satsning, har han andre og nye ideer?
PR-satsningen. Nye medlemmer ?
6 har meldt sig ind
NJM-nat 1 onsdag den 7. september i Hou skov
det kører
Træningsløb i august
det kører
WOC. Klub-tilmeldinger og sidste nyt
Orientering. Meld jer gerne…..
Referat fra Nordkredsens eftersnak d. 20. juni i Karup
Park Tour er aflyst fremover
Bevilliget 6.000 kr. fra MFS i sponsorpenge til nyt tunneltelt
Vi får trykt på de to nye tunneltelte og resten gemmes til evt. endnu et telt
Vintertræning
Mariager skoles ”drengeomklædningsrum” samt sal tildelt hver onsdag kl. 20-22
som det plejer!
Kortudvalget
Fremtidigt møde vedr. fordeling af ansvar, skove, rentegning, reko m.m.
Medlemmer: Arne Pedersen, Niels-Jørgen Iversen, Jens Chr. Dalgaard, Gert Rebsdorf, Claus Wolsing og Jørn Blom.
Der fastsættes dato for møde senere
Banelæggerkursus
Lægges på nettet
Evt.
Næste møde mandag d. 5. september år 2005 kl 19.30 (afbud Jørn Blom)
Punkter: Mariager Fjord OK, NJM-nat 1 d. 7. september i Hou, Divisionsløbet, pakkeaften, TopSportløbet 1.9,

             

                                                                                                                                               Tinne Randrup-Thomsen