Referat af FU-møde d. 4. april 2005
Afbud: Jens C
Godkendelse af referat fra sidste FU
Intet at bemærke
Nordjysk 2-dages og påskeløb. Evaluering
To gode stævner
Dansk Park Tour torsdag d. 9. juni
Ansa fik udleveret kort over Mariager by
C-løb i Fussingø søndag d. 7. august
Vi har kontaktet skoven ang. placering af stævneplads m.m. Vi venter svar, ellers tager JB kontakt i løbet af næste uge
Mariager Fjord OK
Hadsund OK afholder ekstraordinær generalforsamling i denne uge
Brug af hallens udendørs-omklædningsrum
JB kontakter Jørgen Andersen. Vi kræver et begrundet afslag og dernæst et møde. KØ deltager.
Kommende træningsløb
Lørdag d.  9. april kl.  13 i Linddale. Klaus og Jan: - det kører. Klippekort.
Lørdag d.  30. april kl. 13 i Hou skov. Peter Andersen: - er i gang. Klippekort
Division i Stagsrode søndag d. 17. april
Bus er bestilt og afgang er kl. 7.30, - præcis!
PR-satsningen. Hvordan går det ?
Godt fremmøde til intro-aften. 13 deltagere
Køb at stort kiosk/stævnetelt ?
Diskuteret, men ikke fundet aktuelt pga. størrelse og pris
WOC-aften den 11. april i klubhuset kl. 19:00
Vi stiller spørgsmål vedr. budget, regnskab / økonomien.
Hjælperfaciliteter?
Evt.
Sponsorbeløb modtaget fra KN-byg. Øremærket til ungdomsløbere til deltagelse i B og C løb.
LIVØ-tur. KØ sender forespørgelse ud på nettet. Hvem er interesseret.
Arne kontakter Gert for at han kan undersøge overnatning
Mødetidspunkt ændret fremover til 19.30
Næste møde mandag d. 02. maj år 2005 kl 19.30
Punkter: 
Divisionsløbet, kommende træningsløb 2005, kommende arrangementer 2005, PR-satsningen, Pinsestafetten, Mariagerløbet, klubfesten, Kielstrup

           

                                                                     Tinne Randrup-Thomsen.