Referat af FU-møde d. 6. juni 2005
Resultatet af af den ekstraordinære generalforsamling
15 deltagende og forslaget om vedtægtsændringer blev vedtaget enstemigt. Klubben hedder fra 30. juni Mariager Fjord OK
Godkendelse af referat fra sidste FU
Godkendt
Evaluering af: 
Mariagerløbet:
Hvorfor ikke flere deltagere
-        Manglende PR. Næste år købes annoncer i dagblade.
-        Prisen sættes ned fra 65 til 50 på dagen.
–        Stavgang: enten undlades eller til en anden pris.
Pinsestafetten: 
Fornøjelse.
- Der bør ikke være anden forskel på LS og KS end længden.
Supertræningsløbet: 
Vi ser tiden an og afventer reaktion fra de andre klubber.
-         Ellers forslag om to banelæggere.
Klubfesten:
 - god fest.
Mariager Fjord OK`s videre fremtid
Ansøgning sendt til DOF hovedbestyrelse ang. sammenlægning.
Fast pkt. på dagsorden: Mariager Fjord OK (fusion)
 C-løbet i Fussingø den 7. august
Hjælpere søges stadig!!!!!!
Funktionsledermøde: ons. 15.6 kl. 20:00.
Pakkeaften mandag den 1. august kl. 19:30.
Park Tour torsdag den 9. juni
Gennemgang af arbejdsfordeling
Træningsløb i august
Mosely d. 11.8 – aflyst. Klubsprint d. 10.8 tæller i stedet til det gule pandebånd.
Link på hjemmesiden til de andre klubbers Supertræningsløb.
WOC. Klub-tilmeldinger og sidste nyt
Orientering og opfordring til at melde sig som hjælper
PR-satsningen
Fint forløb. Vi afventer indmeldinger i klubben…
Eftersnak i Nordkredsenmandag den 20. juni kl. 19:00 i Karups klubhus
JB og Arne deltager
NJM-nat 1 onsdag den 7. september i Hou skov
På dagsorden d. 8.8
Evt.
Midgårdsormen. Arne er turleder
Næste møde mandag d. 8. august år 2005 kl 19.30
Punkter: Mariager Fjord OK, evaluering D.P.T., kommende træningsløb i august,NJM-nat 1 d. 7. september.
                                              
                         Tinne Randrup-Thomsen.