MARIAGER  FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde         

Mandag d. 6. maj kl. 19.30. 2013

 

 

 

 

         

  

Afbud:  Leo, Jens Christensen, Iversen

Brød: JB

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

 

Referat godkendt.

 

På grund af misforståelse hæves prisen på langærmet trøje til 275 kr. til motionsløberne.

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

 • Kort- og skov.          
 • T-løb.                      
 • Begynder- og ungdom.
 • Motionsløb.
 • Kommende arrangementer

 fra Funktioner:                  

 • Materiel.
 • Klubtøj.
 • Løbstilmelder.
 • Webmaster.
 • PR.
 • Sponsor.
 • Mariagerløberne.
 • IT.
 • Klubture.  
 • Kassereren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens C planlægger løb 25. maj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det strømmer ind med nye medlemmer.

 

3.

Find vej i…..

Orientering og

planlægning af pæle i Mariager.

Der har været afholdt 2 events i  Linddale. Første gang kom der 30. Anden gang 10. Næste event er 25. maj i Mariager.
2 af de nye var med til divisionsløb i Ålum.

En del af pælene til faste poster er gravet ned.
Erik efterlyser hjælpere til en ny omgang nedgravning.

4.

Kvindeløbet.

Overordnet evaluering.

Stævneledelsen holder møde 14. maj.
Arrangementet forløb i det store og hele gnidningsfrit.

 

5.

Divi

Hvordan gik det ?

Vi blev nr. 2. Tabte kun til Aalborg. Slog Herning og Viborg overbevisende.

6.

Mariagerløbet

 

Sparekassen leverer samme koncept som sidste år.
Per spørger Pinsevækkelsen om tilladelse til at løbe gennem deres område.

Intersport giver gavekort som præmier.
Der udvides med en 3-km  rute. Denne er kun konkurrence for deltagere under 15 år.

 

7.

Evt.

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 3. juni  2013,  kl. 19.30.

Punkter: Find vej i…, Mariagerløbet, Træningsløb……..