Referat af FU-møde d. 3. oktober 2005
Afbud: Niels Jørgen Iversen i Sverige
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
Mariager Fjord OK
Vedtægter med rettelser fra folkeoplysningen fremlægges på GF til endelig vedtagelse.
Godkendelse af Breddekonsulentens ”Handlingsplan for Mariager Fjord OK”
Vi søger om tilskud til næste års ”nye løbere”-kampagne i Hobro. KØ udarbejder ansøgning til næste møde.
JB melder tilbage til Jesper at handleplan er ok.
”FU`s årsplan” og ”Forretningsorden for forretningsudvalget Mariager Fjord OK”
Gennemgang, enkelte rettelser. Godkendt
Evaluering af NJM-nat 1 i Hou skov
Fint løb. Banelægger havde lavet godt arbejde.
Vigtigt med hus / tag over hovedet til personalet.
Juleløbet
Gennemgang af indbydelse – enkelte rettelser – JCD.
KØ sender til o-posten og o-service, JCD sender til dem der plejer at få indbydelsen.
Klubmedlemmer betaler for fremtiden 20 kr. for deltagelse i Jule- og Nytårsløb.
Ungdomsløbere gratis deltagelse
Ungdom
Klubtur i slut nov. / start dec. i JB sommerhus. Klubben giver 1.000 kr. til madkassen.
Træning i forår: CP rejse, Gert er spurgt / Ansa ass.
Forældreaften 4.okt.
Efterårsstaffetten
Gennemgang af praktiske gøremål.
Hjælpere: KØ lægger på nettet.
Motionscentret
Fortsætter denne vinter. Start efter efterårsferien.
WOC
Vi har som klub meldt procentvis flest hjælpere til. Lodtrækningspræmie til Johan Mac Lassen
Medlemmer og økonomi
Afregning med Randers OK og Randers PI: i orden.
104 medlemmer og overskud på årets drift.
Ny klubdragt
Udvalg: Arne, Jens C og Tinne
Udvalget kommer med 3 forslag
Udsalg af klubtøj (Mariager OK) – KØ lægger på nettet
Påskeløb 2007
Forberedende møde med St. Binderup. KØ, Jens C, JCD og JB.
Evt.
Næste møde mandag d. 7. november år 2005 kl 19.30 
Punkter: Mariager Fjord OK, Evaluering af Efterårsstafetten, Juleløbet,ny klubdragt, vintertræningen både løb og motionscentret, GF, ungdomskonto, påskeløb 2007       

               

Tinne Randrup-Thomsen.