Referat af FU-møde d. 3. januar 2005
Afbud: Keld Østergaard
Godkendelse af referat fra sidste FU
Godkendt
Referat fra Nordkredsens Repræsentanrskabsmøde
Blom og Ansa orienterede fra mødet.
Møde med Randers:
-         hvis vi vil bruge et af deres kort over statskov, skal de spørges.
-         Divi i Fussingø er ok.
-         ALT skal gå gennem Kaj Jansson.
-         Vedr. jydsk 2008 har vi følgende prioritering: 1. Hem (mod betaling), 2. Nørlund (m.b.), 3. Statskov.
Referat fra NOU`s Repræsentantskabsmøde
Se NOUs hjemmeside (der er bare intet referat)
Referat fra MFS-møde ang. ny sponsorkontrakt med Østjysk Bank
Sponsorkontrakt forsætter uændret
Status over vindfældede områder på klubbens kort til brug i 2005 og revision af disse
Arnes forslag vedtaget.
Ang. træningsløb:
19.3 flyttes til Munkholm/Himmelkol arr.: MUKO
9.4 flyttes til Linddale.
10.5 Fussingø arr.: Randers PI (evt super T)
18.5 aflyst (Hjermind)
25.5 Hobro Østerskov arr.: St. Binderup
Status over klubbens nye kort ”Kielstrup” efter besigtigelse af skoven
Arne og Blom har været i skoven og der arbejdes videre med tegning af kortet
Oprydning og status i depotrummet og ophængning af nye kort i klublokalet
 tja…efterfulgt af kaffe og kage…
Delegation til Hadsund OK`s generalforsamling tirsdag den 22. februar

KØ, Blom og Arne deltager.
Mariager OK stiller sig positivt overfor Hadsund OK´s invitation til deres generalforsamling

Sag vedr. betaling for klubbens brug af hallens udendørs-omklædningsrum

JB informerede.
Vi har skrevet igen for at få kommunen til at genoptage sagen

MUKO

CP informerede.
Et par nye til mandagstræning i motionscenteret.
Der er max. 8 ungdomsløbere pr. træning. – der ønskes flere!!
Forespørgsel om ungdomstrøje. Der arbejdes videre med ideen

Evt.

Invitation til en klubaften i forbindelse med WOC.
Vi foreslår en mandag aften. Midten af marts og frem.

Næste møde mandag d. 07. marts år 2005 kl 19.00

Punkter: 
Divisionsløb/bus, træningsløb 2005 og arrangementer 2005, PR-satsningen…………

Tinne Randrup-Thomsen