Referat af FU-møde d. 6. september 2004
Afbud: Jørn Blom
Midgaardsormen, evaluering
Erik har rettelser til næste gang. Økonomi: forventet overskud.
NJM-nat 3, onsdag den 15. september i Uhrehøj/Myrhøj.
Mål/beregning: Jens L. (KØ, når han har løbet
Start: Jens C (starter sidst) og enten Hanne eller Bente Ø.
Resultattavle, start m.m.: Jørgen B. (der ringes til Lars og Jan). Erik stiller bil til rådighed og materialeliste er udarbejdet
Stævneleder?
Supertræningsløb lørdag den 18. september i Rold Vælderskov
Det kører. NJ tager sig af det sidste
Park Tour
Forslag: en hverdagsaften. Vi giver det en chance til. KØ tager til møde mandag d. 13.9 og vi foreslår torsdag aften midt i juni
Klubblad
Det får endnu en chance. Deadline 1.12 med udlevering 1.2 og deadline 1.7 med udlevering 1.8. - og disse datoer skal overholdes.Evt. kalender lægges i som midterside og forsiden trykkes i farver.
Park Banko, evaluering
Skal følges op.
Forløb for potentielle nye voksne løbere: før-aften, gåture med kort, løbsaften. Der skal være faste personer tilknyttet. Tidsperspektiv: april måned og 1-2 måneder. Løbesedler i postkasser.
Efterårsstafetten i Egekrattet lørdag den 13. november
Skovtilladelse næsten på plads.
Banelægning påbegyndt til næste FU.
KØ laver indbydelse og lægger på nettet.
Divisionsløbet i Ørnbjerg Mølle
Vi skal tænke på de ”nye” løbere. Hellere en lidt for let bane, end at det bliver for svært.
Evaluering af stævne og baner. Fin indsats af klubben og vi bliver i 2. div.
Medlemmer og økonomi
Økonomien ser fornuftig ud.
Medl.: 74.
Evt.
- intet
Næste møde mandag d. 4. oktober kl 19.00
Punkter: efterårsstafetten, træningsløb 2005, arangementer 2005, voksenrekrutering

     Tinne Randrup-Thomsen