Referat af FU-møde d. 1. marts 2004

Referat fra sidste møde i februar
Godkendt. Dog mangler: 
Stævneplads Park Tour
Ophængning af kort i klublokale
Klubblad og kalender
Klubblad: Er omdelt
Kalender: Er omdelt
Deltagelse i skovmøde på Kulturstationen onsdag d. 3 marts kl. 19.30.
KØ: afbud. JB og NJ tager af sted
Referat fra DOF`s rep. møde i Vejle og fra generalforsamling i MFS
DOF: Ny kortpolitik vedtaget. Den klub der har tegnet kort, har rettigheder til kortfil
Afgiftpolitik vedtaget, dog med undtagelse af punkt 3
Kortudsalg: Bestil 200 kort over Rold skov, Vælderskov og Store Økssø - ON73A juli 2002 (1:10.000) JB. bestiller.
Uge 24: Friluftrådets sundhedsuge bruges som PR til nye medlemmer. Parkbanko.
MFS: Gennemgang af regnskab og orientering vedr. klubhus i Assens.
Opfølgning på evt. tilladelser i Trinderup Krat, Nonneholt og Apotekerskoven.  
Vi afventer
Klubbens træningsløb og afvikling 2004. Banelæggere og tilladelser ?
14. februar i Alstrup Krat/Henrik og Søren –ok
28. februar i Mariager Vesterskov/Tinne og Niels –ok
06. marts på Katbjerg Odde/Morten – Morten er klar
27. marts i Hou/Søren og Jonas – evt. med Emit brikker 
KØ undersøger køb af ekstra brikker til træningsløb
Vedtægter: aktiv eller passiv ?
Klubben bør nok åbne mulighed for passive medlemmer. Hjælpere til arrangementer m.m.
Se bilag
JB undersøger ang. passive medlemmer ved DOF -Snarest
Medlemmer og økonomi
64 medlemmer
Mini-time-recorder er indkøbt (6.700 kr.)
Næste møde ?
Punkter: træningsløb 2004, Midgaardsormen, Park-banko, Brystnummer (Park Tour)
Aktiv/ Passiv medlemmer
Evt.