Referat af FU-møde d. 3. maj 2004

 

Referat fra sidste møde i marts
Mangler: Ophængning af kort i lokale – JB
SM spørges om kopiering af klubblad.
Kort er kommet – NJ tæller antal og melder tilbage til KØ.
Trinderup Krat og Nonneholt er ok. 1 gang om året. Erik undersøger ændring af 
T-løb Mosely til Nonneholt.
Nytårsløb 8.1.05
KØ har købt 7 ekstra brikker til træningsløb.
OK med passive medlemmer (KØ). → ændring i vedtægter.
Reservation af lokaler vintersæsonen 2004-05
Er OK. Onsdagsløb og mandagstræning for ungdommen
WOC, indstilling af super banelæggere
Vi indstiller ikke nogle i denne omgang. Alle er optaget af andre opgaver
Nyt logo
Vedtaget      
Afholdte og kommende træningsløb
Fine og gode løb i indtil nu.
Husk penge til d. 15/5 og 26/5.
Vi har haft mange deltagere til vores løb.
NJM-stafet 20. maj
Holdene er næsten på plads. KØ spørger ang. de sidste
Division 30 maj
Knap 30 tilmeldte. Løs snak om hvem på hvilke baner. Vi vender tilbage når tiden nærmer sig…..
Pinsestafet 31. maj
15 er tilmeldt nu. Vi afventer
Mariagerløbet 5. juni
Erik laver mål, KØ står for tiden, Blom og Niels lægger banen ud. → som det plejer…
Blom spørger brugsen om de vil sponsorere brystnr. (200-400 med røde tal) og 1000 sikkerhedsnåle.
Der bliver ingen mad efter løbet, ikke andet end ”rester” fra morgenbrødet.
Klubfest 5. juni
NJ køber gris.
Arne sender indbydelse ud over nettet
Park Banko 6. -11 juni
6 – 7 – 8 – 9 – 10/6. kl. 18 – 20.
PR: annonce og presseomtale.
-         herunder også PR hele ugen til Mariagerløbet, Park Tour (gratis deltagelse til publikumsløb).
Plakater, på skole, bank. Flyvere i vinduesviskere ved Rema/Brugsen.
KØ laver banko-plader.
Præmier. Række: valgfri, Pladen fuld: valgfri og plade i kasse til hovedpremie. Premierne købes ved Super Brugsen (mod sponser aftale…)
Hjælpere. Søges via søndagsbrev og vagtskema lægges ud på nettet. Ungdomstræning og tirsdagsløberne opfordres til at komme.
Kort. På kortet trykkes web-adr., Superbrugsens logo og ”klubbens” telefonnr.
Dansk Park Tour 13. juni
Start kl. 10.00.
JB: Græsset skal slåes, bommen skal åbnes og Jenses bil.
Erik: Parkering, strøm og toilet (snak med pedel)
Der annonceres efter hjælpere via søndagsbrev. JB sender hjælperskema til KØ.
Publikumsstart: 10.00 – 11.00
Midgaardsormen 15. august
Møde tirsdag 25.5 kl. 19.00
Medlemmer og økonomi
72 medlemmer
Næste møde mandag d. 1. juni kl 19.00
                                                           Tinne Randrup-Thomsen