Referat af bestyrelses- ogFU-møde d. 1. juni 2004

Tilstede fra bestyrelsen: N.J. Iversen Per Andersen, Erik B. Nielsen, Keld Østergaard og Jørn Blom
Afbud: Tinne Randrup-Thomsen. Fraværende: Mette Byskov og Niels Randrup-Thomsen
½ års status
Trim`s tirsdagsløb samler ca. 15 løbere hver tirsdag kl. 17:30.
Ungdomstræning hver mandag med et fremmøde på ca. 10 hver gang. 
Vigtigt at få dem integreret i klubbens træningsløb m.m.
Forårets træningsløb afholdt med vanlig kvalitet og et godt fremmøde på mellem 20-40 løbere pr. gang.
Klubben har ”fået” Emit-udstyr til brug ved træningsløbene, hvilket er en succes.
Klubben har ”arvet” et O-kort fra Randers OK over Brunhøje ved Skrødstrup, som Arne Pedersen bliver ansvarlig for.
Klubben har ca. 80 medlemmer og økonomien ser lys ud resten af året.
Referat fra sidste møde i maj
Godkendt
Afholdte og kommende træningsløb
29/7 Hou, 5/8 Hanehøj, 12/8 Trinderup, 19/8 Mosely/Nonneholt, 26/8 Alstrup Krat
De kommende banelæggere er orienterede til torsdagsløbene i juli/august.
Deltaget i arrangementer
NJM-stafet 20. maj: godt stævne, ingen 1. pladser i år, men en del 2. pladser
Division 30 maj: slog Århus 1900 og Viborg men tabte til Horsens. I alt 4 point
Pinsestafet 31. maj: godt hyggeligt stævne som altid. Vinderholdet blev Lennart Rebsdorf, Jens Lassen og Anne Blom = Efterårsstafetten 2005.
Mariagerløbet 5. juni
Funktioner/hjælpere og materiel blev gennengået
Klubfest 5. juni
OK
Park Banko 6. -11 juni
OK, opslag om ekstra hjælpere til klubfesten
Dansk Park Tour 13. juni
OK, opslag om ekstra hjælpere til klubfesten
Midgaardsormen 15. august
Næste møde mandag den 2. august kl. 19:00 i klublokalet
Børnefestvogn lørdag/søndag d. 26/27 juni
???, opslag om hjælpere til klubfesten
Klubblad
Deadline 1. juli 2004 til Søren Munthe
Deltagelse i klubledertræffet torsdag den 10. juni
KØ og JB deltager
TKC
OK med ekstra træner, hvis klubbetaling kan holdes på ca. 600 kr. pr. år
TKC-tilskud  til udenlandsturen: 50% af udgifterne, dog max. 350 kr pr. løber
Ny TKC-formand: Ansa, Søren og Gert skal spørges
Evt
Næste møde mandag d. 2. august kl 19.00
Punkter: Midgaardsormen, træningsløb, klubblad, evt. begynderudvalg………………..

 Referent: Jørn Blom