Referat af FU-møde d. 4. oktober 2004
Afbud: Niels J. Iversen
Godkendelse af referat fra sidste FU
Godkendt
Evaluering af 
Supertræningsløbet, Rold Vælderskov         
NJM-nat, Uhrehøj/Myrhøj
ST: godt løb, mange løbere 96. evt. nyt st-løb i maj måned i Rold skov
NJM-nat: perfekt skov. Problemer i beregningen blev klaret
Motionsrummet og onsdagsløb
Motionsrum. Kl. 21-22 hver mandag. Uge 43-11. Kom ikke før kl. 21 og ingen jord på skoene
Onsdagsløb kl. 20-22 fra ”udendørs omklædningslokaler” på hallens sydligste omklædning på østsiden, bagefter kan klublokalet evt. bruges til eftersnak m.m. forslag om blødt brød/kage-turnus (sidste onsdag i måneden)
Klubhuset/store rum + køkken er reserveret til:
 Klubfest lørdag d. 13. november kl. 17-24 (festen slutter ikke nødvendigvis kl. 24!). Bente Skovrider laver/sørger for maden.
Generalforsamling tirsdag d. 23. november kl. 18-22
Brug af overskud fra Midgaardsormen
Regnskab fra Midgaardsormen gennemgået
Forhåndsgodkendelse til indkøb af 2 tunneltelte á tre fag i blå med et Mariager OK – tryk på. JB undersøger
Gamle telte: grøn dug pares med nye stænger. AP reparerer ny dug. Gamle pløkker gemmes.
 ”Overtræksjakke” står højt på klubbens ønskeseddel. Bør anskaffes så hurtig så mulig. Gerne i blå
Efterårsstafetten
Skovtilladelser OK
NJ ringer selv stævneplads
Kort: JB ringer til Michael D. ang. Korttilladelse
Ny træner til ungdomsafdelingen
Ungdomstræning i fremtiden torsdag aften og træningsløbene i klubben følges 
Aktuelle ”emner” til trænerposten spørges
Formand i FU efter generalforsamlingen
Vi har drøftet arbejdsfordelingen i FU
Træningsløb og stævner 2005
Nytårsløbet d.  8. eller 22 jan. i Nonneholt (Erik spørger)
Park Tour d. 9. juni fra den indre by
C-løb Fussingø d.  7. august OK
NJM-nat 1 Hou Skov d. 7. september OK
Efterårsstafetten Hobro Østerskov d. 5. november OK
Medlemmer og økonomi
Medlemstallet status quo
Økonomi er positiv efter Midgaardsormen
  1. Evt.
Hytte til påskeløb: vi kigger igen
Hytte til to-dags: de der tager af sted finder selv hytte
Langtidsterminliste: JFM- 2008 både klassisk og stafet i Rold skov. (hvis ikke, så i 2010)
Næste møde mandag d. 1. november kl 19.00
Punkter: efterårsstafetten, klubfest, generalforsamlingen, træningsløb 2005, arrangementer 2005, hvervekampagne, klubbladets fremtid

                                        Tinne Randrup-Thomsen.