Referat af FU-møde d. 5. januar 2004

Nytårsløbet

59 tilmeldte. Fint løb og god tradition. Det gør vi igen.

Træningsløb 2004

Tilladelser er næsten på plads, kun få mangler endnu. Regner med det er på plads til næste møde.
Klubbens åbne løb 2004:
OK 
Klubbens åbne løb 2005 – endelige ønsker. Åbne løb 2006?
2005: Fire løb indstilles:
Juni: Park Tour
Aug: Divi match, C-løb (Fussingø)
Sep: NJM-nat (Hou skov)
Nov: Efterårsstafet (Hanehøj)
2006: Der foreslåes:
Juni: Park Tour
C-løb i tidlige forår eller sep. (Fussingø eller Ålum)
Sep: NJM-nat (Hanehøj)
Nov: efterårsstafet (Alstrup krat)
Klubblad og kalender
Tekniske problemer. Udkommer men med forsinkelse
Rekruteringsudvalg og Tøjudvalg
Rekruteringsudvalg: Sendes på nettet én gang til
Tøjudvalg: Der søges om én m/k der kan bestyre lager og salg. Indkøb foretages i samråd med FU
Oprydning
Vi rydder op næste gang. Husk varmt tøj!!
MFS
Informering omkring MFS´s fremtid
Medlemmer og økonomi
Ikke de store ændringer
Møde i NOU d. 12. januar kl. 19.30
KØ og Blom deltager
Evt.
Info om kommende møde ml. skovejere og O-klubber omkring Rold skov
Klubmesterskab d. 12.9.04 i V. Thorup
Generalforsamling TIRSDAG d. 23.11.04
FU drøftede et evt. overskud fra Midgårdsormen, - hvad og hvordan skal det bruges?

 Tinne Randrup-Thomsen.