Referat af FU-møde d. 6. december 2004
Godkendelse af referat fra sidste FU
Godkendt
Konstituering af FU
Erik Nielsen, Keld Østergaard, Ansa Mac Lassen, Niels Jørgen Iversen, Jens Christensen, Tinne Randrup-Thomsen, Jørn Blom og Arne Pedersen
Formand: Jørn Blom
Sekretær: Tinne Randrup-Thomsen
Næstformand i bestyrelsen: Niels Jørgen Iversen
Uddelegering af arbejsopgaver til FU`s medlemmer
Uddeles når opgaverne opstår
Træningsløbslisten: Jens Christensen
Hyttetur: Gert Rebsdorf
Godkendelse af træningsløbene til træningsmesterskabet 2005
Gennemgået og revideret. KØ lægger den på nettet og Jørn sender til Frode
Klubmesterskaber: 
Sprint: St.B, Klassisk: 2.10 i Vindum, Nat: 28.9 ved Ålborg Politi, Kanin: Tversted
Nytårsløbet laves til et D-løb
Generalforsamling: 22.11.05
Randers ”problemet.”
Vi vil gerne mødes med Randers. Randers spørges om et udspil til en dag i januar.
Vi deltager med tre personer
Evaluering af Efterårsstafetten, Klubfesten og GeneralForsamlingen
Efterårsstafet: Fint, godt en god dag
Klubfest: Fin fest
GF: som det skal være
Nordkredsens eftersnak i Grenå  lørdag d. 20. november
Jørn gav referat fra mødet. Bl.a. omkring DOF´s forenkling
Hjælperlisten 2005
PR-satsningen: Ansa, Bente Ø, Jens C., Gert, Helge, Elizabeth
Ungdomstræningen: Ansa, Erik, Niels RT, Martin, Jens C., Arne, Helge, Elizabeth
Udpegning af Funktionsleder til PR.-satsningen foråret 2005
Keld Østergaard er funktionsleder
Udpegning af Stævneleder, Banelægger, Overdommer, Stævnekontrol og Banekontrol til klubbens åbne løb i 2005 + indberetnings til Teknisk Udvalg i Nordkredsen
Stævneleder Banelægger Overdommer Stævnekontrol Banekontrol
Nytårsløb Arne Arne Arne Jørn Jørn
Park Tour ? ? ? ? ?
C-løb 1. division Jørn NJ Finn Søndergaard
NJM-nat ? ? ? ? ?
Efterårsstafet Erik Jens L. Anne, Lennart Jørn Keld NJ
NJ er banekontrolant til DM-sprint i Århus i april
Dansk Park Tour og NJM-nat 1, Hou Skov sættes i udbud til medlemmerne
Løbet i SuperBrugsen
Fint, Ros til de deltagende
Bestilling af 2 stk.  tunneltelte. Nyt overtrækstøj 
Tunnelteltene er bestilt
Klubtøj: Oles tilbud står ved magt, men det opgraderes ikke til klubtøj. 
Til påskeløbene i 2007 indkøbes klubtøj
Kalenderen og det nedlagte klubblad
Kalenderen udkommer i sin nuværende form
Søren Munthe er ansvarlig for klubbladet på nettet
Påsketur år 2006
Arne tager sig af at ringe angående hytte
Klubtur til Livø august 2005
Hyttetur: 21-22 maj
Ansvarlig / funktionsleder: Gert spørges, Arne kontakter
Medlemmer og økonomi
74 medlemmer
Økonomien fornuftig 
Evt
Stafetsamarbejde:
Vi siger ok til St. B.: senior og ungdom
Vi siger ok til Skive: ungdom
Jørn melder til DOF og til St.B
Keld ansvarlig for tilmelding af hold
Næste møde mandag d. 3. januar år 2005 kl 19.00
Punkter:
Træningsløb 2005 og arrangementer 2005, PR-satsningen, evaluering af Nytårsløbet

Tinne Randrup-Thomsen.