Mandag d. 12. april 2010

  

 

 

Dagsorden

Emne og ansvarlig

Status/beslutning og hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

Godkende.

* Godkendt

2.

Siden sidst.

?

* Jens Chr. får tildelt pokalen for årets leder – stor indsats.

* Elisabeth er indstillet af klubben til Rebild Kommune og fået medalje og hæder.

3.

Nyt fra Udvalg:                  

 • Kort- og skov.          
 • Træning.                 
 • Begynder- og ungdom.
 • Motionsløb.

Nyt fra Funktioner:            

 • Materiel.
 • Klubtøj.
 • Løbstilmelder.
 • Webmaster.
 • PR.
 • Sponsor.
 • Mariagerløberne.
 • IT.
 • Klubture.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Træning kører efter planen.

* Begyndertræning er startet med et pænt antal svarende til sidste år.

* Materiel – oprydning i depot er påbegyndt.

* Pr og avisskriveri kører på fulde kraft. Snak om at opbygge et billedarkiv til brug ved artikler.

* Jens Chr har indstillet klubben til ”Den Nordjyske Idrætspris”

* Der søgt tilskud fra Rytmus til ungdomsarbejde.

* Klubture – se under punkt 12.

4.

Kvindeløbet d. 6. maj.

Status. Jens Chr. Dalgaard.

* Ruten er på plads, næsten 800 tilmeldte. 22 tilmeldt som hjælper.

* Start i flere intervaller

* Beregning køres af et professionelt firma. Pris 3.500.

* Toiletvogne er stillet gratis til rådighed

* Politi hjemmeværn kommer og styrer trafikken.

* PR er sendt til aviser og netaviser.

5.

De nye vedtægter.

Tilrette evt. nye ændringer.

Bestyrelsen.

* Ved generalforsamlingen var der ønske om en mindre ændring til vedtægterne.

Ordet funktion tilføjes, Keld Ø retter vedtægter.

6.

Klubbens løb på langtidsterminslisten.

B-løb 2011.

JFM  klassisk 2012.

Bestyrelsen.

Hvor – kortvalg???

* 2011 – Valget ligger mellem Vester Thorup eller Rold Nørreskov

* 2012 - Mols Bjerge som emne - Klubben deltager i opstartsmøde

7.

Begynder & ungdomstræningen.

Ansøgning om 20 stk. E-mit stativer. JB.

Pris ca. 10.000 kr.

* Keld Ø bestiller 18 Emit enheder og en 0 og en !00. Erik N får lavet 20 ekstra post stander. Posterne skal være i Hobro til ungdomsarbejdet.

8.

Korttegning.

Opgradering af OCAD 8 til OCAD 9. JB.

Pris ca. 4.000 kr.

* Godkendt – Jørn køber

9.

Find vej i....

Status. JB.

* 30 nymalede poster klar til udsætning i Hobro Østerskov.

* 35 pæle sættes ud ved Hadsund Skole. Undersøger muligheden for at få det på vores hjemmeside.

* Kort laves som folder / brochure til uddeling. Jens Chr arbejder med et forslag.

10.

B-løb d. 18. april i Rold.

Status.

* Stævneleder Arne var ikke til stede. Beregning og korttrykning på plads.

11.

Korttegning.

Evt. nytegning af Rold Nørreskov. JB.

* Emnet blev drøftet. En enig bestyrelse er positiv. Rold Skov OK orienteres

12.

Klubture og fester 2010.

Hvem, hvad, hvor. Bestyrelsen.

* Forslag til klubfest fredag d. 18/6 på Bagergården.

* Keld Ø forsøger at bestille hytte til påskeløb 2011.

* Klubtur 2012 d. 1-8/juli i Harzen

13.

Evt.

 

* Jonas sender ny mail adresse

 

 

Jens Christensen