Referat af FU-mødet d. 1. september 2003.

 

 1. Bemærkninger til referat fra sidste FU - august.

Blom skal kontakte naboklubber vedr. brug af skove.

 1. Referat fra Park Tour mødet i Viborg.

De samme klubber forsætter samarbejdet i 2004. Vores løb bliver d. 13/6 med stævneplads på Kim Larsens plads. Cottonfield forsætter som hovedpræmie sponsor. Vi må overveje Assens til 2005.

 1. Referat fra Emit-mødet i NOU.

KØ orienterede. Der bliver indkøbt 100 brikker og 100 poster, som formentligt placeres i vort område. Der bliver afholdt et nyt møde om sagen i november.

 1. Klubben har indkøbt en HP 2500 Color laserprinter.

Denne bliver første gang afprøvet til natløbet.

 1. Resultater fra J/F og DM sprint mesterskaberne.

Flere gode resultater af klubbens løbere til både J/F og DM sprint.

 1. Evaluering af årets Midgaardsorm.

Dårlig sammenhæng mellem stævneplads, teltplads, toilet, mad telt. Totalt mørklagt ved nattetide. God speakning – vigtigt. Vi skal have kontaktet hjemmeværnet vedr. forvarsling næste år.

 1. Indbydelse til årets Efterårsstafet i Hou Skov.

8. november i Hou. Indbydelsen blev gennemgået.

 1. Træningsløb i september lørdag den 27-09 i Mariager Vesterskov.

Familien Christensen står for løbet.

 1. Stafethold til DM-stafet.

Holdene er sat og tilmeldt.

 1. Klubben mangler stadig pressekontakt til Mariager Avis, Amtsavisen og den nye Lokalavisen

     KØ spørger Munthe om han vil påtage sig opgaven – husk det KØ!

11. Kontingent for ”fremmede medlemmer” ?

    ”fremmede medlemmer” kr. 150,- (halvpris).              

 1.  Medlemmer og økonomi.

Økonomien er noget trængt. Vi må fremover arrangere 1 c-løb hvert år for at få lidt penge i kassen. Næste gang 2005.

 1.  Evt.

             Næste møde mandag den 6. oktober kl. 19.00 i klubhuset.       

Punkter til mødet: træningsløb, A – og B medlemmer, Pressekontakt, Nye klubvedtægter, c-løb 205.