Referat af FU-mødet d. 6. oktober 2003.  

1.    Godkendelse af referat fra sidste FU - september.

Godkendt.

2.    Indkomne skrivelser.

Indbydelse til kursus i OCAD 8,0 i Viborg d. 21.11 – Arne Pedersen og NJ. Iversen viste interesse i at deltage.
Brev fra teknisk udvalg om et seminar for arrangører af A1+A2 stævner. AP svarer inden d. 21.11 vedr. Midgaardsormen.
WOC møde d. 3.11 på Silistria – AP deltager. 
Ang. Skoleorientering og supertræningsløb  (evt. vores nytårsløb )(men hvem er målgruppen?) Vi har skolekort over Mariager og vil tegne Assens.

3.    Evaluering af afholdt NJM-nat 1 i Mariager Vesterskov.

Kun positive ting at melde om.

4.    Evaluering af klubmesterskabet, DM og Divisionsmatchen ved Karup.

Division: 2. plads – vi var færre end normalt (sygdom og mgl. ungdomsløbere).
DM: ikke synderlig interessant skov.
Klubmesterskab: det regner altid i Hammer Bakker!

5.    Nyt fra WOC.

Der søges efter personer med interesse og flair for medier. Kunne evt. have interesse for Søren Munthe (han spørges af Arne P).

6.    Midgaardsormen 2004 i Kollerup.

Vi kan sagtens gøre det bedre end i år. 
Forslag til funktionsledere og bemanding blev diskuteret, og folk hører nærmere….
Stævneleder er Arne Pedersen. Banelæggere Morten Thomassen og Søren Munthe.

7.    Efterårsstafet i Hou Skov lørdag den 8. november.

NJ bestiller plastlommer i A4. Forskellige detaljer diskuteret.

8.    Træningsløb i oktober lørdag den 18 i Rold Vælderskov/Rold Storkro..

Elizabeth arrangerer – KØ sætter reklame i søndagsbrevet

9.    Forslag til nye klubvedtægter.

Blev diskuteret og rettet til. Blom renskriver og KØ sender ud på klub-mail.

10.  Adgang til motionsrummet fra mandag den 20. oktober kl. 21 – 22.

Nøglekort kræves for at få adgang. Vi anskaffer 2 stk. og placerer dem vedr. personer der ofte vil deltage eller bor tæt på (fx Tinne og KØ).

11. Medlemmer og økonomi.

85 medlemmer &  kr. - 8000,-

 Næste møde mandag d. 3. november kl. 19.00.

Punkter: Efterårsstafetten, klubfest, vedtægter, generalforsamlingen……………