FU-møde mandag den 03. november kl. 19.00. 2003

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste FU - september.

Ok.

 1. Efterårsstafetten lørdag den 08. november i Hou skov kl. 13:

             (afmærkning, parkering, snitzling, instruktion, startliste, SP, kiosk, generator,

             præmier, mandskab, resultatlister, kort, E-mit m.m.m.)

             Klubfesten ?

Erik checker med Arne hvor der må parkeres på marken. Forskellige ting vedr. stævnet blev drøftet. Der er 33 tilmeldt klubfesten efter stafetten.

 1. Træningsløb 2004.

             Møde med Randers OK m.fl. tirsdag den 18. november.

             Anmodning fra Rold Skov OK om 2 træningsløb i Rold Skov, Mariager OK skal søge.

Blom deltager i mødet d. 18. november.

 1. Klub-eftersnak i Silistria (OK Pan), lørdag den 15 november kl. 10 – 15.

Ole & Bettina deltager.

 1. Nyt fra WOC.

Arne er til møde i dag, mere nyt næste gang.

 1. Midgaardsormen 2004 i Kollerup. Funktionslisten.

Arne har lavet funktionsleder liste.

 1. Terminslisten for 2004. (Vedhæftet bilag)

Blev gennemgået.

 1. Forslag til nye klubvedtægter. (Vedhæftet bilag)

             Det vedhæftede bilag er tilrettet efter respons fra medlemmer. Den største ændring er              at bestyrelsen vælges på GF og at bestyrelsen derefter selv nedsætter et FU.

             Hvilket må sige at være meget logisk.

             Der vil blive redegjort for et par andre muligheder på FU-møde.

             Derefter må vi opveje fordele og ulemper mod hinanden.

             Det store ”problem” er de ”rene” Trim-løbere m.h.t. betaling til DOF.

                 De nye vedtægter blev diskuteret og rettet til. De fremlægges på generalforsamlingen.

 1. Generalforsamlingen mandag den 24. november kl. 19.30 i klubhuset.

             (kaffe, øl/vand, lagkager, regnskab, pyntning, kaffe, præmier m.m.m)

                 Lagkager købes i forholdet 3:1! Erik tager øl/vand med. FU møder kl. 19.00

 1. Medlemmer og økonomi.

Kontingentændring er nødvendig.

 1. Evt.

             Næste møde mandag d. 01. december kl. 19.00.

             Punkter: Evaluering af Efterårsstafetten, klubfest, generalforsamling, vedtægter,

             Nedsættelse/konstituering af nyt FU, træningsløb 2004, nytårsløbet lørdag den 3.              januar, klubblad.