Referat af FU-møde 6.januar 2003

 1. Bemærkninger til referat fra sidste FU - december.

Godkendt. 

 1. Evaluering af Nytårsløbet.

Løbet gik godt og er deltagermæssigt på et passende niveau. Løbet kunne næste år evt. laves som et stjerneløb med f.eks. 3 sløjfer. 

 1. Klubbens træningsløb m.m. for år 2003.

Plan for årets træningsløb er sendt ud, der er ikke kommet negative tilbagemeldinger. 

 1. Klubbens åbne løb i år 2003 + langtidsterminslisten. BILAG

Husk c-løb år 2005. 

 1. Årsberetning fra TKC. BILAG

Fra klubben deltager i år Lennart og Christian Peter.  

 1. Klubblad + aktivitetskalender.

Deadline nærmer sig… 
På aktivitetskalenderen som blev uddelt til nytårsløbet, skal Blom huske klubens e-mail- og hjemmeside adresse.
 

 1. Deltagelse i NOU-møde og Park Tour møde.

KØ tager til NOU-mødet – et af punkterne er langtidsterminsliste.
NJ tager til Park Tour mødet – konceptet skal diskuteres.

 1. WOC 2006. Forslag til Funktionsledere + et medlem der vil koordinere klubbens medlemsressourcer, udover Arne P. BILAG

Efter lang debat om hvad det kunne indbære og hvem der ville påtage sig opgaven meldte NJ at han ville forsøge sig. Efterfølgende er det blevet besluttet at sende en mail ud til klubbens medlemmer, så evt. ildsjæle eller skjulte talenter kan melde deres interesse. 

 1.  Definition af klubtilbud til A – og B – medlemmer i klubben.

Punktet blev længe drøftet og vil blive taget op igen på næste møde. 

 1.  Park Tour.

Færre klasser fremover. Ved færre end 5 deltager rykkes ned til næste klasse.
Kort skal være 1:5000 – Mariager by må derfor trykkes på A3.
Start skal være kl. 10. Der skal bruges Emit.

 1.  Påsketuren.

KØ sender mail ud om Påskeløbet søndag. 

 1.  Medlemmer og økonomi.

Intet specielt at bemærke. 

 1.  Evt.

Åmølle, vi kontakter golfklubben om evt. at tegnegolfbanen med på o-kortet. 

Næste møde mandag den 3. beruar kl. 19.00 i klubhuset.      

Punkter til mødet: klubblad, Påsketuren, Referat af NOU-mødet og Park Tour mødet, A- og B-medlemmer.