Referat af FU-møde 3.februar 2003

 1. Bemærkninger til referat fra sidste FU - december.

Godkendt.  

 1. Referat fra NOU-mødet/+EKT.

KØ orienterede. Bl.a. kommer der nye klasser til NJM-stafet. Fremover bliver der ikke præmier til voksne, hvorimod der vil være præmier til 1-3. hos ungdomsløberne.

EKT – Kredsen ser tiden an 1 år. KØ deltager i kursus d. 5. april-  evt. også andre fra klubben.

Vi overtager NJM-nat i 2004 fra St.Binderup i Uhrhøj/Myrhøj – da de skal afholde DM.

Referat fra Park Tour mødet:

NJ orienterede. 13/6 2004 Park Tour i Mariager. Afsluttende møde i Viborgs klubhus d. 11/8. Fremover ingen åbne baner, men vakante pladser på banerne.  

 1. Mosely

Blom orienterede :Skov og naturstyrelsen har arvet Mosely, som har givet det videre til friluftsrådet som en gave. Man påtænker at tilplante arealer med mere skov og lave en friluftsplads med shelters. Vi påtænker at tegne et kort over området. Blom og Arne følger og deltager i processen. 

 1. Klubblad

Er udkommet.

 1. Påsketuren.

Pt. Er 37 tilmeldt heraf er 35 løbere.

Prisen for overnatning bliver 100 kr. pr. voksen og 50 kr. under 21 år. Camping = halv pris.  

 1. Træningsløbet den 22. februar – ny banelægger.

Henrik Bach og Morten spørges – Henrik har meldt sig.  

 1. WOC 2006. Forslag til Funktionsledere/koordinator m.m. afsendt.

NJ Koordinator – der udover har Blom meddelt at klubbens medlemmer besidder forskellige faglige arbejdsfunktioner….                   

 1. Langtidsplanlægning af korttegning over større opgaver.

2004 Midgaardsormen – Kollerup – Blom  
2005 Ravnborg – NJ, AP – skoven udtegnes fotogrametisk.  
2007 Påskeløbene 3xRold Skov.
 

 1. Langtidsplanlægning af Midgaardsormen 2004 og Påskeløbene 2007.

2004 Midgaardsormen – Kollerup
Stævneleder evt. Arne Pedersen  

Banlæggere evt. Munthe/Thomassen  

2007 Påskeløbene – Rold Skov
Stævneleder evt. Helge Søgaard  
Banelæggere evt. Iversen/Helge Poulsen + ?
 

 1. Definition af klubtilbud til A- og B-medlemmer i klubben.

FU arbejder videre med at udstikke rammerne. 

 1.  Medlemmer og økonomi.

50-55 har betalt kontnigent.  

 1. Evt.

EKT – KØ indkøber snarest brikker og sender mail ud til klubbens medlemmer om tilbuddet om at leje eller købe henholdsvis emit- og sportident brikker.  

Næste møde mandag d. 3. marts kl. 19.00 i klubhuset.

Punkter til mødet: træningsløb, Påsketuren, EKT.