Mandag d. 1. december 2003

Konstituering af den nyvalgte bestyrelse:

Formand Jørn Blom (på valg 2004)
Næstformand Niels J. Iversen (på valg 2005)
Kasserer Keld Østergaard (på valg 2005)
Sekretær Tinne Randrup-Thomsen (på valg 2005)
Medlem Erik Nielsen (på valg 2004)
Medlem Niels Randrup-Thomsen (på valg 2004)
Trim Per Andersen (udpeges for 1 år)
Ungdomsafdelingen ? (udpeges for 1 år)

Nedsættelse af FU

Følgende er medlem af FU:
Jørn Blom
Keld Østergaard
Niels J. Iversen
Erik Nielsen
Tinne Randrup-Thomsen
Gennemgang af FU-direktiver
Pkt. 7.(nedsættelse af udvalg) udgår. Dette er inkluderet i vedtægterne. 

Klubbens overordnede målsætninger for 2004

 • Nye voksenmedlemmer
Nedsættelse af rekruteringsudvalg. Udvalgsmedlemmer findes via nettet.
 • Stabilisering af kassebeholdningen på 20.000 kr.  
Klubbens træningsløb 2004
Træningsløb planlagt og banelæggere udpeget. Keld sender besked og vejledning til alle banelæggere.

DOF`s terminsliste for 2004

Orientering herom ved Jørn Blom
Klubbens åbne løb i 2004.

Funktionsledere udpeget. Jørn sender besked ud til de udpegede

Evaluering 
 • Efterårsstafetten 
  - for korte baner - fremtidige længder på 
  A: 7,5 km 
  B: 6 km 
  C: 4,5 km 
  D: 4,5 km

  Fint og intimt stævne. God start og stævneplads.
 • Klubfesten – 
  god mad og hyggeligt samvær
 • Generalforsamlingen 
  - fin
Nytårsløbet lørdag den 3. januar
Jørn og Arne laver indbydelser som sendes til Keld Ø. 
Der sluttes af med suppe.
Klubblad
HUSK: Deadline d. 1. jan. 2004
Medlemer og økonomi
p.t har vi 1 medlem!
Efterårsstafetten bevirker, at der p.t. er overskud
Evt.
Næste møde mandag d. 05. januar kl. 19.00
Punkter
træningsløb 2004
klubblad
langtidsterminslisten
udvalg
Mariagerløbet skal på FU-mdet i "april" d. 29. marts
(Per indkalder trim-udvalget, brystnumre)

Tinne Randrup-Thomsen.