Referat af FU-møde mandag d. 4. august 2003

 

 1. Bemærkninger til referat fra sidste FU - maj.

Ok.

 1. Evaluering af Park Tour søndag den 15. juni.

Deltagelse i møde i Park Tour-gruppen mandag d. 11. august
Park Tour gik fint. Debat om at bruge Assens i stedet. 
Kim Larsens Plads bliver ny stævneplads til Park Tour næste år.
KØ deltager i mødet i Park Tour-gruppen.

 1. Indkøb af EKT (Emit) i NOU-regi.

Deltagelse i møde i EKT-gruppen ?
Der er ikke aftalt et endeligt møde endnu. Hjalmer nåede at skaffe 70.000 kr. fra diverse fonde til formålet.

 1. DOF`s oplæg til ny kort- og økonomipolitik fremover.

Referat fra klubledermødet i Aalborg d. 19. juni.
Blom orienterede om den nye kort og –økonomipolitik. Oplæg fra DOF: hævning af medlemsafgifter pr. 2004 – voksne 300,- unge o/10 år 150,-. Oplægget bliver fremlagt til repræsentantskabsmødet.

 1. Indkøb af farvelaserprinter.

Vi har fået 8000,- fra MFS-sponsor puljen. Blom & KØ har undersøgt markedet og regner med at købe i løbet af 14 dage.

 1. Ny økonomistrategi fra klubbens side ved afvikling af åbne løb.

Klubben bør måske overveje priserne til fremtidige løb.

 1. Langtidsplanlægning af 1. årligt C-løb fremover f.eks. i Fussingø, Ålum og Rold Skov.

Blom kontakter klubberne.

 1. NJM-nat 1. onsdag d. 5. september i Mariager Vesterskov.

Forskellige startsteder blev diskuteret. Funktionslederne er på plads.

 1. Træningsløbene i august: Katbjerg Odde, Hanehøj, Hou og Alstrup  med TKC.

Jan Scheel fra TKC kan kontakte banelæggeren, for at se hvilke poster der er i skoven.

 1. Stafethold til J/F mesterskab.

Vi har stafet samarbejde med St. Binderup igen i år.

 1. Hold til Midgaardsormen.

1 rent MOK hold – evt. 1 hold med St. Binderup. Diskuteres med St. Binderup i Klim?

 1. Booking af hytte til Nordjysk 2-dages 2004 og Påskeløbene 2005.

KØ undersøger hytte vedr. påsken 2005. Klubben sørger ikke for hytte til Nordjysk 2-dages i 2004

 1. Klubben mangler pressekontakt til Mariager Avis, Amtsavisen og den nye Lokalavisen.

Den fratrædende redaktør for O-posten har vist sin interesse. KØ kontakter Munthe.

 1. Indkøb af nyt brugervenligt klubtelt ”tunneltelt”.

Er det nødvendigt? Pris?

 1.  Medlemmer og økonomi.

Forventet underskud på 10.000,-.
Kontigentet må hæves på den kommende generalforsamling. Voksne: 300,-, ungdom: 150,-, familie(børn max 20 år): 750,-.
Pt. 85 medlemmer.

 1.  Evt.

             Næste møde mandag den 1. september kl. 19.00 i klubhuset.      

Punkter til mødet: træningsløb, A – og B medlemmer, Pressekontakt, DM-hold……..