Referat af FU-møde 7. oktober 2002

afbud: Ole Jensen

1.      Godkendelse af referat fra sidste FU  - august.

Godkendt 

2.    DM- medaljer til Mariager OK.

Stort tillykke til medaljetagerne: Arne 2 guld, Elisabeth 1 bronze, Lennart 1 bronze.

    3.    Evaluering af DM-nat.

Stort flot solidt arrangement. Stor varm ros til alle!

4.    Evaluering af divisionsløbet i Rold Nørreskov den 6. oktober.

Vi bliver i 2. Division. I sidste match slog vi St.Binderup og Viborg.
Vi glæder os til næste år. Da møder vi Herning, St.Binderup og Århus 1900.

5.    Evaluering af årets træningsløb.

Stor succes med august aftens træningsløb, momentbaner og grillaften.
I 2003 søger Blom om skovtilladelse til træningsløb i Rold Vælderskov i maj måned.
Keld anmoder folk om at melde sig som banelæggere til træningsløb. Ungdomsløberne har vist interesse for at stå for et træningsløb.
Blom laver liste over skove til 16 træningsløb.

6.    WOC  år 2006.

Arne Pedersen orienterede om WOC 2006, som er planlagt til ultimo juli/primo august. Århus bliver stævneby. Kronprins Frederik er protektor for stævnet. Der vil blive afholdt nogle publikumsløb i forbindelse med konkurrencerne.

     7.    Motionscentret.

Klubbens medlemmer har fået mulighed for at benytte motionscentret mandage kl. 21-22.30, fra d. 21.10 og frem til påske.  Medbring vandflaske og håndklæde, Tinne Krebsen vil instruere de fremmødte.
FU vil fremover afholde sine møde fra kl. 19.00, så vi kan få motioneret kagen på plads efter møderne!

 8.    Nøgler til klubhus, -lokale, -depot.

Blom har delt nøgler ud til alle i FU, Trim afd., Arne, Mette og Erik. Hvis der andre der ønsker/har brug for nøgle kan de henvende sig til Blom.

9.    Kommende åbne løb med speciel interesse.  Klubmesterskabet og Kanin-, Hamsterløbet.

Orientering om løbene og tilmeldte.

10.  Klubbens ”Efterårsstafet” lørdag den 9. november.

Helge Søgaard og Niels R. Thomsen står for baner og kontrol af disse.

11.  Klubfesten lørdag den 9. november.

Lokalet er reserveret, der sendes mail ud om klubfesten.

12.  Kort. Udvidelse af Trinderup Krat til brug ved NJM-nat I, år 2003.

Punktet gemmes til næste møde.

13.  Ophængning af de nyeste klubkort m.m. i klublokalet.

Erik og Blom hang kortene op.

14. Medlemmer og økonomi.

Vi er pt. 82 medlemmer og vi har underskud, KØ laver ”analyse” og vi drøfter emnet på næste møde.

 15. Evt.

KØ orienterede om fælles Emit-koncept i NOU-regi. Forslag om at NOU køber emitbrikker, poster, mål og startenheder m.m.

Næste møde mandag den 4. november kl. 19.00 i klubhuset.   

Punkter til næste møde:

Kort. Udvidelse af Trinderup Krat til brug ved NJM-nat I, 2003.
Generalforsamling
Efterårsstafet
Klubfest 
Økonomi – overvej forslag til hvor der kan spares.

Bettina Gjedde