Referat af FU-møde 4.november 2002

    1.      Bemærkninger til referat fra sidste FU - oktober.

Godkendt.

     2.    Vinderne af ”Pinsestafetten” og ”BL-konkurrencen” gennem tiderne ophængt.

Blom har lavet nogle fine birkeskiver med vinderne af Pinsestafet og en troldgren med klubbens vindere af banelægningskonkurrence.
Blom laver en flækket birkestamme med klubmestre gennem tiderne.

     3.    Evaluering af Klubmesterskabet og Kanin-/Hamsterløbet.

Klubmesterskabet i Blokhus gik godt. Kanin-/Hamsterløbet gik også godt, gode baner. Ole Jensen blev kanin og Mia blev hamster.

    4.    Ungdomsafdelingens klubtur til Svinkløv. BILAG.

14 ungdomsløbere + Mette & Jan deltog i klubturen, som var en stor succes.
Kirsten Nielsen, Mette og Blom holder et møde i december om næste sæson.

    5.    Efterårsstafetten lørdag den 9. november i Rold Vælderskov.

Niels R. Thomsen og Helge Søgaard kunne fortælle at der var styr på det hele. Blom tager ekstra startpistol med.

    6.    Klubfesten lørdag den 9. november i klubhuset.

Spisning kl. 18.30. Tinne checker bestik-situationen med Elly. Vi bliver ca. 29.

    7.    Generalforsamlingen mandag den 25. november kl. 19.30 i klubhuset. BILAG.

Hvem laver hvad:
Blom: lagkager, 3 X Othello + 2 X flødeskums, småkager, Nescafé
dagsorden, rundspørge om klubtur til påsken 2004,

Keld: Regnskab, løbsberetning, træningsmesterskab, offentlig applaus af klubmestre, Superkop, Kanin & Hamster.

Udvalgsberetninger
Valg/kontingent

8.    FU`s medlemmer og antal.

FU mente at vi er nok medlemmer i FU.

    9.    Referat fra ”Nordjysk Orienteringsudvalg”. BILAG.

Gule t-shirts skal afskaffes! En præmie skal være en præmie!!!

10. Kort. Udvidelse af Trinderup Krat til brug ved NJM-nat I, år 2003.

Blom kontakter ejeren om udvidelse af Trinderup kortet. Skovtilladelserne  til NJM-nat skulle være på plads.

 11.  Medlemmer og økonomi. BILAG.

FU foreslår uændret kontigent efter gennemgang af økonomien.

 12. Evt.

Næste møde mandag den 2. december kl. 19.00 i klubhuset.      

Punkter til mødet: terminsliste for klubbens åbne løb 2003/04/05 + funktionsledere, terminsliste for klubbens træningsløb 2003 + banelæggere, konstituering af FU, klubblad, investering i NOU-brikker, forslag om at fonden køber brikker, Superkop skal forenkles.

Bettina Gjedde