Referat af FU-mødet d. 6. maj 2002.

   1.  Godkendelse af referat fra sidste FU  - april.

Godkendt.

   2.  Evaluering af klubbens afvikling af NJM-lang i Svinkløv.

Det gik godt – ros for de fine baner, svært at banelægge med store forbudte områder.

   3.  TKC-Nordjylland godkendt.

Mariager OK er med og har underskrevet betingelserne. BILAG.
Deltagerne skal have en personlig målsætning, føre træningsdagbog. De får hjælp til træning m.m. Klubberne skal have en målsætning.

   4.  Referat fra WOC mødet i Silkeborg den 20. april. BILAG.

IOF repræsentant har besøgt Århus, set på skovene m.m.

Afstemning i frankrig i starten af juni – der søges om WOC i år 2006 elller 2007 – gruppen deltager med en stand m.m. Udover DK søger Ukraine, Ungarn samt endnu et østland. Opgaverne er delt op i 4 hovedopgaver: Økonomistyring og IT, Kommunikation, Organisation og logistik & Stævner.

Vi byder ind når resultatet foreligger – dette gøres direkte til de 4 formænd for hovedopgaverne. Alle funktioner får en procentdel af overskudet.

   5.  Mariager-løbet lørdag den 1. juni.

Start kl. 16. FU gennemgik de forskellige funktioner og checker om Per Andersen fra Trim har check på tingene.  Ting vi skal huske: km. skilte.

FU fandt forskellige brystnr. i depotet så det er lettere at se forskel på 5 og 10 km.

   6.  Klubfest lørdag den 1. juni på Bagergård.

Kl. 19 – sidste frist til Pinsestafetten.

   7.  Næste træningsløb torsdag den 23. maj kl. 18  i Hjermind.

Politi-løb – der plejer at være tilmelding – så man kan få et kort med trykte baner. Checkes med Arne.

   8.  3. afdeling af Dansk Park-tour søndag den 16. juni i Mariager.

Stævneleder: Keld Ø. , stævnekontrol: Erik  
Overdommer: Lars Ole Kopp  
Banelægger: NJ, Kontrol: Poul Grøn  
Start: 4 personer, evt. Arne ?  

    9.  BK til HATOK`s NJM klub-nat i Linddale onsdag den 25. september.

Iversen er blevet spurgt – vil gerne.

  10. Pinsestafetten mandag den 20. maj i Hobro Østerskov.

Forløbelig seedning foretaget. De sidste tilmeldinger afventes.

 11. KUM. Klubben har fået udtaget 3 løbere og en reserve.

Anne, Lisa og Lasse er blevet udtaget og Line er reserve til KUM – tillykke!

 12. Medlemmer og økonomi.

Vi har pt. 70 medlemmer og pengene fosser ud af kassen!

 13. Evt.

Næste møde afholdes mandag d. 3. Juni kl. 19.30 i klublokalet.

Punkter: Park-tour.