Referat af FU-mødet d. 3. juni 2002                

  Afbud fra: Blom og Ole Jensen

 1.  Godkendelse af referat fra sidste FU  - maj. Bilag.

Godkendt.

2.  Evaluering af Pinsestafetten.

Pinsestafetten gik godt. Næste år skal vi huske at annoncere med, at der efter løbet er fælles spisning af egen medbragt mad. En Pinsefrokost i det grønne!

 3.  Evaluering af Mariagerløbet.

Løbet gik godt, der var i år 120 deltagere  deraf var 75 forhåndstilmeldte.

4.  Evaluering af klubfesten. Næste år hos familein Iversen i Ravnkilde.

Klubfesten gik også godt, dog må Iversen ikke se på kort næste år – sorte/brændte flæskesvær! Der skal laves en fordeling af hvad de enkelte skal have med. Flere skal lave dessert, alt for meget salat i år.

5.  3. afd. Af Dansk Park Tour i Mariager søndag den 16. juni.

Funktionslederne er på plads.
Start: Arne Pedersen
Mål: Jens Christensen
Kiosk: Rigmor & Kirsten
Pioner: Erik
Banelægger Iversen tager stilling til om det er nødvendigt med postkontroller på udsatte steder – kunne evt være en cyklende postvagt!
Der er et fodboldstævne samme weekend, så der kan være en del biler, men det menes ikke at give parkerings problemer for os.

6.  Klubbladet dead-line den 1. juli. Klar til uddeling den 1. august.
Hvem skriver hvad ? Dato for Generalforsamlingen ?

KØ: Løbsrapport, medlemsliste, klubmesterskaber, terminsliste, træningsløb.
Blom: Divisionsmatch, formandensspalte, generalforsamling sidste mandag i november , den 25. November. 
Ole: Beretning fra ”De hårdes klub” ?
Trim: Om Trim.

7.  Børnefesten lørdag den 29. juni og søndag den 1. juni.
Lørdag afholdes ”skattejagt” kl.  10 fra festpladsen.
Hvem vil arrangere ? (Line Skovrider vil gerne hjælpe til).

Pyntning af børnefestvogn lørdag aften og kørsel søndag ca. 13.
Hvem vil arrangere ? (Jørgen Bager vil gerne hjælpe til).
For få der har reageret til at hjælpe. Det må ud på nettet igen – ellers må vi aflyse begge dele.
Line Skovrider vil gerne sætte poster ud m.m. 
Vi aflyser ikke!!! 
Kraftig opfordring på nettet!!

8.  Jysk 3-dages år 2005. Bilag. Påskeløb år 2007. Bilag.

Breve fra Finn Faxner, der skal være både private og statsskove til disse stævner.
Jydsk 3-dages år 2005, kunne være 2 gange V.Thorup og f.eks. Tingskoven.

Påskeløb år 2007, Rold Nørreskov, Vælderskov og Jægersborg

FU overvejer om vi som klub kan påtage os begge arrangementer, tages op på næste FU møde.

 

9.  Træningsløbene i august måned.

01/8               Søren Munthe                   Alstrup Krat           Kurveløøb
08/8               Keld Ø                               Hanehøj                 Strimmelløb
15/8               Iversen                               Trinderup               o-løb
22/8               Jens Christensen             Katbjerg                 Perlekæde
29/8:               Henrik + Lars                   Vesterskoven        o-løb

 

10. Medlemmer og økonomi.

Som sædvanligt ”fosser” pengene ud, men der kommer vel indtægter på et tidspunkt.

EVT.

Klubhus udvalget burde indkøbe the-skeer til klubhuset!
Klubben går med i et fælles indkøb af emit-brikker sammen med St.Binderup, Ålborg, Nordvest, Skagen, vores andel bliver kr. 11.000, 

Næste møde mandag den 5. august i klubhuset kl. 19.30.

Punkter til næste møde:Børnekarusellen, Påsken 2007, Jysk 3-dages 2005