Referat af FU-mødet d. 8. Januar 2002.

 

1.      Godkendelse af sidste referat.

Godkendt.

 2.      Klubblad.

Det nye klubblad er udkommet – det nye navn gør sig godt på forsiden.
Debat om trykkvaliteten af klubbladet, kan det gøres bedre og er dette nødvendigt.
Mangler: langtidsterminsliste og tlf.nr. til klubhuset.

 3.      Ekstraordinær generalforsamling mandag d. 4. Februar.

Det om vedtægtsændringerne. FU støtter ændringsforslaget.

 4.      NOU repræsentantskabsmøde mandag d. 14. Januar i Aalborg.
      Forslag til ny NJM-stafet klasse.

Blom og Keld Østergaard deltager.
Forslag H/D min. 80 - 5 km svær.

 

5.      NK repræsentantskabsmøde lørdag d. 26. Januar i Viborg.

N.J. Iversen deltager måske.

 6.      a) Forslag om nyt ”pointsystem” ved klubmesterskaberne m.m.

Debat om forskellige muligheder. Det er for dyrt, som det er nu med t-shirts. Fremover laves et system, som vil blive offentliggjort i klubbladet senere.

b) Andre forslag?

Blom laver ”træplader” til klubhuset, hvor man kan se hvem, der har vundet fx Supercuppen.

 7.      Egne træningsskærme med klippere til ungdomstræningen.

Blom indkøber 30 stk. miniskærme m/tænger og manillamærker. Dette kan spare kørsel for ungdomstræneren.

 8.      Jysk 3-dages 2005.

Blom søger om at bruge Lild/V.Thorup 1. Weekend i juli 2005. 1 - max 2 stævnepladser. Ingen camping, ”valgfri” starttid mellem kl.16-20 på 1. Etape.

 9.      PR kampagne i år 2002.

Pga. stor medlemstilgang er kampagnen udsat indtil videre.

 10.Medlemsnyt & økonomi.

     På nuværende tidspunkt er der reelt kun 4 medlemmer.

 11.Evt.

     KØ laver ungdomsside på hjemmesiden.
    
Hvis der er vigtige punkter til debat på FU-mødet mailes de til medlemmer før mødet.

    Næste FU møde mandag d. 4. Februar kl. 19.30 i klubhuset.

Dagsorden: Bl.a. ekstraordinær generalforsamling, træningsløb, divisionsløbet.