Referat af FU-mødet d. 4. februar 2002.

1.     
Godkendelse af sidste referat

Godkend

2.    Vedtagelser på den ekstra ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen havde samlet 11 medlemmer, som vedtog de af FU indstillede forslag om kontingentforhøjelse og vedtægtsændring. Se klubbladet.

 3.    Referat fra Nordkredsens repræsentantskabsmøde.

Niels Jørgen Iversersen orienterede. 
Lars Kopp fra Karup OK ny formand i Nordkredsen.

Ellers intet at bemærke til referatet

4.    Referat fra NOU`s repræsentantskabsmøde.

a)    Indkøb af EKT/emit til brug ved stævner for NOU`s klubber.
JB og KØ orienterede.
Jess Mose ny formand. 
Mariager OK laver NJM-nat næste år i Trinderup Krat. 
Ellers intet at bemærke til referatet.

Mariager OK støtter ideen om fælles EKT for NOU`s klubber.

KØ. sidder i udvalg sammen med repræsentanter fra de øvrige NOU-klubber.

5.  Korttegning af Ravnborg på ca. 10 km2.

Tegningstilladelse modtaget fra DOF. Ansøgning om fotogrammetrisk udtegning indsendt.
Mundtligt tilsagn fra de 4 lodsejere om 1 åbent og 2 træningsløb pr. år. Afventer skriftligt tilsagn fra lodsejerne ved Clemme.

Vi afventer de skriftlige tilladelser, inden korttegningen påbegyndes af Niels Jørgen Iversen, Arne Pedersen og JB. Ellers intet at bemærke.

6.  Træningsløbene den 9. og 23. februar samt den 2. marts.

JB følger op på banelæggerne m.h.t. udstyr og kort 

7.    Divisionsturneringen den 10. marts i Stagsrode ved Horsens.

Bemandingen af alle baner blev gennemgået. Ingen huller. 
Bane 2A bliver opprioriteret i forhold til bane 1.

JB bestiller bus.
Afgang fra klubhuset kl.  7.30 og fra Stagsrode/Horsens kl. 14.00.


8. Forespørgsel fra Randers OK:

a)        stævnekontrollant til deres C-løb den 25. august i Ålum/Fussingø.
b)        ønske om ledige pladser i Kronhede Lejrskolen ved Påskeløbene
 

Morten Thomassen stævnekontrol ved Randers OK`s C-løb.
Afslag på evt. ledige pladser til Randers OK, da turen allerede er ved at være booked op.
 

9.    Kursus i ”Livreddende førstehjælp” den 27. februar. Deltagere?
Ingen ønsker.
 

10.  Klubtur til Nordjysk 2 dages den 16.-17. marts.

   Intet at bemærke. 

11.   Medlemsnyt og økonomi.

Giro-bank er/bliver udskiftet til fordel for Østjydsk Bank vedr.   indbetaling af kontingent, p.g.a. klart økonomiske fordele samt at banken er sponsor for klubben. 

12.   EVT.

Condes-kursus bliver torsdag den 28. februar på Gjerlev-Enslev skole.
K.Ø. som instruktør og Erik Nielsen som hjælpeinstruktør/plotter.

Ca. 10 deltagere.                                           

Forslag fra Søren Munthe om køb af EKT-brikker til klubben udsættes til der kommer en beslutning fra NOU-udvalget angående køb af EKT. 

Næste FU-møde tirsdag den 5. marts kl. 19.30 i klubhuset.

(divisionsløbet, klubtur til Påskeløbene, træningsløb, medlemsnyt og økonomi, NJM-lang…)

         Jørn Blom