Referat af FU-møde 2.december 2002

    1.      Bemærkninger til referat fra sidste FU - oktober.

Godkendt.

     2.    Konstituering af FU

Formand: Jørn Blom 
Sekretær: Bettina Gjedde  
Medlemmer af bestyrelsen: NJ Iversen og Ole Jensen

     3.    Klubbens træningsløb m.m. for 2003. Desuden datoer for andre begivenheder

Klubben arrangerer i 2003 14 træningsløb. 
Disse + et St. Binderup-løb og et Rold Skov-løb tæller i kampen om "det gule pandebånd". Blom arbejder videre med skovtilladelser inden listen offentliggøres.
Alle løbene blev besat med to banelæggere.
5-6 af disse er tekniktræning på de svære baner.

Klubfest - sommer: 24. maj hos Iversens
Klub-klassisk: 7. september i Rold Vælderskov

    4.    Klubbens åbne løb i 2003

Stævne Dato Kort Hvor Banelægger Banekontrollant Stævneleder Stævnekontrollant Overdommer
Park 
Tour
15.06 Mariager By Børnefestpladsen Morten Thomassen NJ Iversen Jens Christensen Erik B. Nielsen Jørn Blom
NJM-nat 03.09 Trinderup Krat Nr. Onsild-
Hvornum
NJ Iversen Henrik Bach Arne Pedersen Keld Østergaard Carl Malling
Efterårs
-stafet
08.11 Hou Skov Hou-
Fladbjerg
Ole Jensen NJ Iversen Erik B. Nielsen Tinne Krabsen Jørn Blom

I 2004 skal klubben arrangere klub-dag ugen før efterårsstafetten. Vi vil anmode NOU om at vi kan få et natløb i stedet.
Blom kontakter Egon Sloth om bytte

    5.    Evaluering af Efterårsstafetten lørdag den 9. november i Rold Vælderskov.

Det er stadig et godt lille stævne.
Konceptet virker.
Pænt overskud

    6.   Evaluering af klubfesten lørdag den 9. november i klubhuset.

God stemning. De sidste gik relativt sent hjem.

    7.    Evaluering af Generalforsamlingen mandag den 25. november

Aftenens indhold blev drøftet.
Næste år bør der være 4 Othellolagkager og kun 1 flødeskums.

8.    Forslag til rettelse/nye vedtægter for klubben.

Forslaget blev diskuteret. Der sker ingen ændringer på denne baggrund, men emnet er ikke lukket.

    9.    Forenkling af reglerne til Superkoppen

De ændrede og vedtagne regler kan ses her

10. Klubblad - hvem skriver hvad?

Keld: Løbsberetning, løbetøj, terminsliste, mestre i 2002, mesterskaber i 2003, superkoppen
Blom: Pinsestafet, divisionsturneringen, klubfest, WOC, klubture
Ungdommen: Ungdomssiderne

11.  Medlemmer og økonomi. BILAG.

Året endte med 81 medlemmer og et minimalt underskud

12. Investering i EMIT sammenmed andre klubber i NOU

Intet nyt  

13. Nytårsløb i Mariager By d. 4. januar.

Vi holder det på træningsløbsplan. Senere skal vi drøfte om det skal være et terminslistearrangement fra 2004

Evt. 

    Keld kontakter St. Binderup OK angående stafetsamarbejde i 2003

Næste møde mandag den 6. januar 2003 kl. 19.00 i klubhuset.      

Punkter til mødet: Funktionsledere mm. fra klubben til WOC i 2006. Træninhsløb 2003. Klubblad. Nytårsløbet, Påsketuren

 

Vikarierende referent
Keld Østergaard 

Bettina Gjedde