Referat af FU-mødet d. 5. august 2002.

1.      Godkendelse af referat fra sidste FU  - juni.

OK.
Afbud fra NJ fra Texas!

2.    Ungdomstræning og TKC efterår 2002.

Blom og Mette har lavet plan for efterårets ungdomstræning. Plan bliver lagt på nettet med mødesteder, skove og hvem der skal have kage med. Mette tager også med til TKC-træningerne.

3.    Nordkredsens BørnekarruCel lørdag den 24. august.

Vi skal arrangere denne gang, Kirsten, Mette, Blom og nok også Erik fordeler opgaverne blandt sig. Hvis andre har lyst til at hjælpe er de velkommen.

4.    Evaluering af Børnefesten ang. vogn og skattejagt. BILAG.

Der var 19 deltagerer til skattejagt. Næste år skal vi huske at få start og sluttidspunkt med i programmet. Samt tage informationsmateriale om o-løb med. Arne, Rigmor, Bente S og Line S stod for skattejagten.

Vognen blev så vidt vides pyntet af Bager, Grøn og Thomassen.

5.    Evaluering af 3. afd. Af Dansk Park Tour.

Møde i Viborg mandag den 12. august. Hvem deltager ?

Kortet Mariager By skal trykkes i 1: 5000 i A4-format og deles i 2 dele med hallen som overlap. Festpladsen er god som stævneplads, der er strøm, vand, toilet og til med hyggeligt.  Løbet gik godt med overskud på 2000,- .

KØ deltager – vil tale for færre klasser i Park Tour fremover.

6.    Hvad vil Mariager OK/Trim med MFS ? BILAG.

Det kører godt som det er nu. Vi er glade for at kunne bruge klubhus og få del i sponsorpenge. Dette års sponsorpenge skulle være på vej.

7.    Nye T-shirt.

Nye t-shirts er kommet, 30 stk. er købt.  Sælges til 50,- super tilbud!

8.    Jysk 3-dages år 2005.  Påskeløb år 2007.

Påsken 2007, Lidt problemer med skov koalition med Ålborg. Blom tager kontakt til Finn Faxner, John Dalsgaard og Walter Rahbæk.

Jysk 3-dages 2005, forskelligt blev drøftet men vi ser tiden lidt an.

9.    Træningsløbene i august måned.

15/8              Iversen             Trinderup               ok?? 
22/8              Jens                 Katbjerg                 Arne kontakter Jens vedr. startsted
29/8              Henrik/Lars      Vesterskoven       Der skal trykkes kort, Blom!

             10. Nye nøgler til klubhuset og depotet.

Intet nyt – sagen kører videre…

11.Korttegning.

Hou skal revideres efterår/forår af Blom.

 12.Efterårsstafetten.

Indbydelse blev diskuteret. År 2003 i Hou. År 2004 i Egekrattet.

13.Voksen-rekruteringen i år 2003.

Forslag fra Blom om en firmadyst med stafet o-løb. Indbydelser skulle sendes til mange firmaer i området. Laves samtidigt med træningsløb i august 2003.  Vi arbejder videre på det, Blom er ”motor”.

14. DM-nat.

Ny mandskabsplan er lavet. Der indkaldes til funktionsledermøde snarest.

15. Økonomi og medlemmer.

Vi er 77 medlemmer. Økonomien mangler lidt indtægter, der har været udgifter til løbetøj.

Evt.

Blom ansøger om korttegningstilskud ved kommunen.

KØ søger Skovkarlene om tilskud til pandelampe til ungdomsløberne.

  Næste møde mandag d. 2.september?       Er der punkter??? – hvis ikke holder vi fri!