Referat af FU-mødet d. 8. april 2002.

1.  Godkendelse af referat fra sidste FU.

Godkendt

2.  Evaluering af klubturene til Nordjysk 2 dages og Påskeløbene.

Nordjysk 2-dages gik fint – godt at slippe for kørsel og hyggeligt. I 2003 bliver der ingen klubtur til dette løb, da det vistnok er i Vr. Thorup.
Påsken gik godt – super hytte trods det manglende varme vand og meget knagende senge…
Til Påsken 2003 er Påruplejren lejet. Påsken 2004 arrangeres af Ålborg – tæt på – hyttetur ?

3.  Lokaler bestilt til vintertræningen 2002/03.

Hver onsdag kl. 20-22 pigernes gymnastiksal på Mariager skole er bestilt.

4.  Kortopbevaring i klublokalet.

Klubkort opbevares fremover i skabet i klubhuset. Banelæggeren skal huske at aflevere rest beholdning af kort til Blom eller  skabet i klubhuset.

5.  Møde om WOC lørdag den 20. april.

Blom deltager i mødet og FU besluttede at vi ville byde ind på: Stævneplads med ca. 25 personer på skift. På mødet skal den endelige plan/ansøgning laves med hvem der står for hvad. Deltagende klubber: Pan, Horsens, Silkeborg, Herning, MOK, Ålborg, St. Binderup, Viborg

6.  Nøgler til klubhuset, klublokalet og depotet.

Der laves 10 sæt nøgler (á 3 stk.) så flere personer kan komme ind i klubhus m.m.

7.  Træningsløbene 18/4 Hørby (Blom), 2/5 Hou (McLassen`s).

Til træningsløbet i Hørby deltager ca. 18 personer fra talentkraftcentret.
Træningsløbet i Hou har McLassen’s lovet at overtage med start fra Spurvevej.
Derved kan halve restkort bruges.

8.  NJM-lang fredag den 26. april i Svinkløv.

Gennemgang af materiel på lageret og diverse funktioner.
Blom bestiller 20 nye skærme.

9.  Ungdomstræningen.

Kører godt med 8 deltagere. Der bliver også ungdomstræning i efteråret.

10. Nyt klubtøj.

Der er indkøbt for 12.000 kr. løbetøj – kan ses på klubbenshjemmeside på forskellige modeller.

11. TKC-Nordjylland.

Jes Mose og Mette M. Nielsen står for træningen som er for talenter fra 14 år. Klubberne betaler ca. 350-400 kr. pr. deltager, vi har pr. 1 løber med. Der er også voksne der deltager.

12.  Medlemmer og økonomi.

Vi har ca. 70 medlemmer pt. Underskud pga. tøjindkøb m.m.
Der deltog 23 den første aften til løbetræning om tirsdagen

13.  Evt.

Blom indkøber 25 præmie-t-shirts i forskellige størrelser og prøver at skaffe nogle der ikke bliver brede efter vask


Næste møde mandag den 13. maj kl. 19.30 i klublokalet.