Bestyrelsesmøde d. 2.2 2009

 

På valg på generalforsamlingen i 2010 er Jørn Blom, Jens Christensen, Erik B. Nielsen

 

Valgt i 2009 blev Jonas Munthe, Jens Chr. Dalgaard, N.J. Iversen, og kasserer Keld Østergaard.

 

Desuden tiltræder Kirsten Nielsen, Ungdomsudvalget og Per A. Andersen, Trimudvalget

 

Bestyrelsen konstituerede sig således:

 

Formand

Jørn Blom

Kasserer

Keld Østergaard

Næstformand

Jens Chr. Dalgaard

Sekretær

Keld Østergaard

 

FU

 

Består af flg. Bestyrelsesmedlemmer Jørn Blom, Jens Christensen, Erik B. Nielsen, Kirsten Nielsen, Jonas Munthe, Jens Chr. Dalgaard, Keld Østergaard og Niels J. Iversen.

Desuden tiltræder Arne Pedersen FU med stemmeret.

 

Formand, næstformand og sekretær er sammenfaldende med bestyrelsen

 

 

Træningsudvalg:      

Jens Christensen

Kagemester:           

Kirsten Nielsen

Klubhusmedlem:     

? Blom laver jobbeskrivelse

Bredde + ?:            

? Blom laver jobbeskrivelse

 

Kort- og skovudvalg

Skovtilladelser er på plads på nær Hørby og Hobro Østerskov, der begge er kommunale, så det skulle ikke volde problemer.

 

Møde omkring korttegningen i Rold-området.

Rold mener, de stadig selv kan overkomme det.

Mødet er derfor aflyst.

 

Materieludvalg:

Erik overvejer at konstruere nye resultattavler efter samme koncept som de nuværende.

Ønsker:

Præmieskammel

Generatorer

PVC-plader til skilte

 

 

Ungdomsudvalg:

Kirsten orienterede om nye kurser.

 

Tøjudvalg:

De orange skal snart suppleres.

Arne laver oversigt til næste løb

Evt. løbe-T-Shirts i orange-sort fra Newline. Dalgaard checker.

 

Økonomi og medlemmer

4 lidt-aktive-medlemmer har meldt sig ud.

 

PR/Sponsor

Blom søger Kommunens Idrætsråd om midler til opstart af ungdomstræning i Hobro til bl.a. T-shirts og anden beklædning og Emit-udstyr.

OK-benzin har givet os et tilbud på 6 øre pr. l købt benzin/diesel på et OK-kort tilknyttet vores klub. Desuden giver de 200 kr. som et engangsbeløb pr. kort der runder 500 l på et år.

 

Referat fra møder

NOU-mødet gav ikke anledning til noget, der bør nævnes her. Vi fik NJM-nat 2 også i 2009

MFS. MFS bliver fra nu af en paraplyorganisation af 6 selvstændige klubber.

Nordkredsmødet intet at berette.

 

Langtidsterminslisten

2010 ønske om 1. division april

2010 J/F-klassisk i Fussingø

2011 1. division september

2012 ønske om J/F-klassisk

 

Træningsløb

Alle løb er besat undtaget 13. august i Alstrup.

 

Næste møde

2. marts

Punkter: Tøjbestilling, divisionsløb i 2010 og andre åbne løb, bredde-koordinator, klubhusudvalg

 

Evt.

Jonas laver nødhjælpskasse

Jens Christensen skal huske at få kæmpelogoer på teltene

 

 

 

Keld Østergaard